Nyhetsartikkel

SARS-CoV-2 infeksjon hos barn

Barn med COVID-19 infeksjon har i de fleste tilfeller mild eller asymptomatisk infeksjon. De testes derfor i liten grad. Kan det bety at vi overser at de er viktige smittebærere?

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

I skrivende øyeblikk meldes det om totalt 607.310 infiserte, 27.677 døde og 134.295 tilfrisknede tilfeller av SARS-CoV-2 infeksjon1.

Et tidlig trekk ved utbruddet i Kina var rapporter om at barn i liten grad var påvirket og kun med milde symptomer. Blant 72.000 tilfeller var færre enn 1 prosent barn under 10 år2 .

I en korrespondanse til New England J of Medicine beskriver kinesiske forskere en gruppe på 171 barn (12 prosent) med bekreftet COVID-19 infeksjon ut av en gruppe på totalt 1391 som ble fulgt over en måned3. Medianalder var 6.7 år. Både symptomatiske og asymptomatiske barn med kjent kontakt med personer med bekreftet eller mistenkt SARS-CoV-2 infeksjon ble evaluert. Det vanligste symptomet var ukarakteristisk hoste som forelå hos 48 prosent, faryngealt erytem hos 46 prosent og feber hos 41 prosent. 

Labfunnene var uspesifikke, men nær 1/3 hadde bilaterale lungeforandringer på røntgen. Bare 3 pasienter behøvde intensiv behandling (alle med underliggende sykdom) og 1 barn døde - et 10 måneder gammelt barn med multiorgansvikt.

27 (16 prosent) av de infiserte barna hadde ingen symptomer på infeksjon eller radiologiske tegn på lungebetennelse, men motsatt hadde 12 barn røntgenfunn forenlig med lungebetennelse uten å ha infeksjonstegn. Andre rapporter tyder på at forekomsten blant barn er høy, men at mange er asymptomatiske2,4.

Hva kan vi lære av dette? Barn ser ut til i liten grad å bli særlig syke. Bekymringen knyttes til i hvilken grad barn med asymptomatisk eller mild sykdom kan smitte SARS-CoV-2-viruset til andre mer sårbare individer, særlig fordi testingen begrenses til pasienter med symptomer4.

Forklaringen på den lave andelen av barn med COVID-19 infeksjon kan i høy grad tilskrives at barna oftere har mild sykdom eller er asymptomatiske og derfor ikke testes.

Kilder

Referanser

  1. worldometer. COVID-19 coronavirus pandemic. Last updated: March 28, 2020, 10:42 GMT. www.worldometers.info
  2. Wu Z, McGoogan JM. Characteristics of and important lessons from the coronavirus disease 2019 (COVID-19) outbreak in China: summary of a report of 72 314 cases from the Chinese Center for Disease Control and Prevention. JAMA 2020 February 24 (Epub ahead of print).
  3. Lu X, Zhang L, Du H, et al. Correspondence: SARS-CoV-2 Infection in Children. N Engl J Med, March 18, 2020. www.nejm.org
  4. Qiu H, Wu J, Hong L, et al. Clinical and epidemiological features of 36 children with coronavirus disease 2019 (COVID-19) in Zhejiang, China: an observational cohort study. The Lancet, Infectious Diseases. Published: March 25, 2020. www.thelancet.com