Nyhetsartikkel

SARS-CoV-2 kan invadere hjernen

Forsøk på mus viser at deler av eller hele SARS-CoV-2 kan trenge inn i hjernen og forårsake nevroinflammasjon, og at det kan være en viktig del av patogenesen ved covid-19.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Dyreforsøk viser at SARS-CoV-2 kan invadere hjernen og virke direkte på hjerneceller og skape nevroinflammasjon ifølge en studie publisert i Nature Neuroscience1. Forskerne injiserte spike 1-proteinet (S1) inn i mus og fant at det passerte blod-hjerne barrieren og ble tatt opp ikke bare av regioner i hjernen men også av andre organer, særlig lunger, milt, lever og nyrer. Intranasalt tilført S1 trengte også inn i hjernen, men mengden som trengte inn var bare en tidel av opptaket etter intravenøs injeksjon.

S1-proteinet er det proteinet som SARS-CoV-2 bruker til å feste seg til celler når det krysser blod-hjerne barrieren. Når proteiner som S1-proteinet blir løsrevet fra viruset, kan de trenge inn i hjernen, skape kaos og få hjernen til å frigjøre cytokiner som i sin tur forårsaker inflammasjon og nevrotoksisitet. Andre studier har vist at covid-19 er assosiert med en cytokin-storm og at mange cytokiner krysser blod-hjerne barrieren, slik at CNS-funksjonen kan påvirkes også på den måten2.

Covid-19 er forbundet med en rekke sentralnervøse symptomer som tap av lukt og smak, hodepine, forvirring, hjerneslag og hjerneblødning. Forskerne mener at SARS-CoV-2 kommer inn i hjernen etter å ha passert blod-hjerne barrieren og virker direkte på hjernesenter som er anvarlige for andre kroppsfunksjoner. Luftveissymptomene ved covid-19 kan derfor delvis skyldes invasjon av områder av hjernen som styrer respiratoriske funksjoner og ikke bare virusets effekter i lungene.

Etter intravenøs injeksjon av S1 i forsøksmusene fant forskerne at det meste av proteinet var nedbrutt etter 30 minutter. De fant også at etter 30 minutter hadde mer enn halvparten av S1-proteinet passert kapillærveggen og trengt inn i hjerneparenkymet og det interstitielle rommet, så vel som i andre organer. Ved å indusere en inflammasjon i musen fant forskerne at S1-opptaket både i hjernen og i lungene økte.

Forskerne fant også at S1-proteinets inntrenging i hjernen er en modell for hvordan hele viruset oppfører seg, fordi disse proteinene ofte bringer viruset med seg3.

Studien demonstrerer at covid-19 er en systemisk sykdom og ikke bare en luftveissykdom . Den rammer mange organer og vev og kan forårsake ikke bare lungeproblemer men også problemer i andre vitale organer som hjerte, hjerne og nyrer.

Kilder

Referanser

  1. Rhea EM, Logsdon AF, Hansen KM, et al. The S1 protein of SARS-CoV-2 crosses the blood–brain barrier in mice. Nature Neuroscience, published 16 December 2020. www.nature.com
  2. Erickson MA, Banks WA. Neuroimmune Axes of the Blood-Brain Barriers and Blood-Brain Interfaces: Bases for Physiological Regulation, Disease States, and Pharmacological Interventions. Pharmacol Rev. 2018;70(2):278-314. doi:10.1124/pr.117.014647 DOI
  3. Banks WA, Robinson SM, Wolf KM, et al. Binding, internalization, and membrane incorporation of human immunodeficiency virus-1 at the blood-brain barrier is differentially regulated. Neuroscience. 2004;128(1):143-153. doi:10.1016/j.neuroscience.2004.06.021 DOI