Nyhetsartikkel

SARS-CoV-2 vaksiner til ungdommer

Vi er inne i den fjerde smittebølgen, og det er særlig unge voksne og ungdommer som nå infiseres. Det vurderes om ungdommer under 16 år skal vaksineres. Hva er vaksineeffekten blant de i alderen 12 til 15 år?

Pandemien fortsetter, og helsemyndighetene slår fast at vi er i den fjerde bølgen. Siden de aller fleste av de eldre og de som tilhører risikogrupper, nå er fullvaksinerte, så er det de uvaksinerte unge voksne og ungdommer som nå dominerer blant de som får covid-19. Selv om covid-19 sykdommen er mildere blant barn og ungdommer, så kan også disse utvikle alvorlig sykdom som krever sykehusinnleggelse1.

Det ubesvarte spørsmålet har lenge vært om også ungdommer og barn bør vaksineres. De gjeldende retningslinjene fra Folkehelseinstituttet er at vaksinen foreløpig anbefales til barn og unge over 16 år. I tillegg anbefales koronavaksine til barn og ungdom i alderen 12-15 år med alvorlig grunnsykdom.

I Norge vaksinerer vi med Pfizer-BioNTech og Moderna-vaksinene, begge mRNA-vaksiner. Det foreligger nå studier av vaksineeffekten blant ungdommer i alderen 12 til 15 år for begge disse vaksinene publisert i New England Journal of Medicine.

Pfizer-BioNTech studien ble publisert 15. juli2. 2260 ungdommer i alderen 12 til 15 år deltok i en randomisert, placebokontrollert studie. Vaksineeffekten var 100 prosent. Det var milde og forbigående bivirkninger etter injeksjonene og ingen alvorlige hendelser. Immunresponsen ble beskrevet som høy.

Moderna studien av vaksineeffekten blant ungdommer i alderen 12 til 17 år ble publisert 11. august3. 3732 ungdommer deltok, 2489 fikk aktiv vaksine og 1243 fikk placebo i en dobbelt-blind, randomisert studie. Det var noen flere bivirkninger i gruppen som fikk aktiv vaksine, men de var milde og forbigående. De hyppigste reaksjonene på vaksinen var ømhet på injeksjonsstedet, hodepine og slapphet. Vaksineeffekten var god, immunresponsen var lik den blant yngre voksne, og det var ingen tilfeller av covid-19 blant de vaksinerte.

Den pågående fjerde bølgen rammer først og fremst de uvaksinerte unge voksne, ungdommer og barn. Det er rimelig å anta at utbredt vaksinering i disse yngre aldersgruppene kan bidra til ytterligere reduksjon i smitte i samfunnet og gjøre at vi kan nå flokkimmunitet.

For yngre voksne er det rapportert om tilfeller av myokarditt og perikarditt etter vaksinasjon. I de to studiene vi refererer til her, var det ingen tilfeller av disse komplikasjonene, men observasjonstiden etter vaksinering er ganske kort så slike komplikasjoner kan ikke utelukkes.

De aktuelle studiene har sine begrensninger. De er blant annet gjennomført på et tidspunkt da insidensen av covid-19 blant ungdommer var lav, dermed kan det innvendes at studiene burde hatt langt flere deltakere. Imidlertid, bedømt ut fra antistoffresponsen, gir disse vaksinene god beskyttelse mot covid-19.

 

Kilder

Referanser

  1. Havers FP, Whitaker M, Self JL, et al. Hospitalization of adolescents aged 12–17 years with laboratory-confirmed COVID-19 — COVID-NET, 14 states, March 1, 2020–April 24, 2021. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2021;70:851-857. DOI: 10.15585/mmwr.mm7023e1 DOI
  2. Frenck RW Jr, Klein NP, Kitchin N, et al. Safety, Immunogenicity, and Efficacy of the BNT162b2 Covid-19 Vaccine in Adolescents. N Engl J Med. 2021;385(3):239-250. doi:10.1056/NEJMoa2107456 DOI
  3. Ali K, Berman G, Zhou H, et al. Evaluation of mRNA-1273 SARS-CoV-2 Vaccine in Adolescents published online ahead of print, 2021 Aug 11. N Engl J Med. 2021;10.1056/NEJMoa2109522. doi:10.1056/NEJMoa2109522 DOI