Nyhetsartikkel

SARS-CoV-2 varianter og vaksiner

Verden må stå sammen i kampen mot SARS-CoV-2 ! Det er hovedkonklusjonen i en spesialrapport om hvordan vi skal komme styrket ut av covid-19 pandemien.

New England Journal of Medicine1 har publisert en spesialrapport om SARS-CoV-2 varianter og vaksiner. Det anføres at nye virusvarianter innebærer en betydelig global trussel. Denne spesialrapporten lister opp fire prioriterte oppgaver som det må fokuseres på:

  1. Effekten av eksisterende vaksiner mot de nye variantene må undersøkes for å avgjøre om nye antigen skal brukes.
  2. Effekten av nye og modifiserte vaksiner mot varianter bør vurderes dersom nåværende vaksiner ikke er tilstrekkelig effektive.
  3. Aktive folkehelsetiltak er nødvendige for å redusere risikoen for at nye varianter oppstår.
  4. Det er nødvendig med global koordinering av de ulike lands respons på pandemien.

Det er etablert et internasjonalt samarbeid om overvåkning for å oppdage nye virusmutasjoner og varianter. Målet er å oppdage nye endringer raskt og vurdere deres mulige effekter. Rapporten peker på at alle land må bidra med prøvetaking for å bestemme virustyper og dele denne informasjonen. WHO leder dette arbeidet. Det må føre til vurdering av nye varianter og deres effekt på de diagnostiske testene, de terapeutiske midlene og vaksinene. Så langt har vi ikke god dokumentasjon for at de nåværende variantene unngår den viktigste vaksineeffekten - forebygging av alvorlig sykdom.

Vi behøver kontinuerlig kliniske data for å avgjøre om eksisterende vaksiner taper effekt mot de nye variantene, både fra randomiserte, kontrollerte studier og fra observasjonsstudier.

Det er tid for å planlegge utviklingen av modifiserte vaksiner som kan beskytte mot vaksineresistente varianter, for slike varianter vil med høy sannsynlighet dukke opp. Vurderinger av effekten mot ulike bekymringsfulle varianter vil bidra til å fastslå om mer enn én vaksine behøves eller om vi trenger en polyvalent vaksine.

Verden vil etter hvert behøve nye vaksiner som er mer effektive mot de nye variantene, som kan gis som én dose, ikke behøver å injiseres, som er uten strenge krav til nedkjøling under oppbevaring og som har en enklere og skalerbar produksjon. Utformingen av modifiserte vaksiner eller helt nye vaksiner bør utnytte internasjonale anbefalinger om antigen sammensetning. Vi trenger også å vite om en vaksine senere kan forsterkes (boosted) ved å bruke en annen vaksinetype som booster-vaksine.

Nye varianter har dukket opp hele tiden siden covid-19 pandemien startet, og vi har fått mer smittsomme varianter som i noen tilfeller i hvert fall delvis unnslipper den humane immunresponsen. Også bruken av nye medikamenter mot covid-19 infeksjonen, som monoklonale antistoffer og konvalesent plasma, kan bidra til at det utvikles varianter som er resistente mot antistoffer fra tidligere gjennomgått covid-19 infeksjon eller fra de eksisterende vaksinene.

Dessuten, jo flere som infiseres, jo større er sjansen for at nye bekymringsfulle varianter vil oppstå. Derfor vil effektive folkehelsetiltak som sosial avstand, bruk av masker og målrettet bruk av vaksiner redusere omfanget av pandemien og begrense den videre utviklingen til viruset. Å begrense smitten i befolkningen er ekstremt viktig for å hindre at nye virusvarianter oppstår.

Rapporten peker også på at en mer målrettet vaksinestrategi der man prioriterer å vaksinere personer i visse geografiske områder eller demografiske grupper (eks. helsepersonell) som har høy risiko for å bli smittet, i stedet for å fokusere på å vaksinere personer med høy risiko for alvorlig sykdom, kan redusere smittsomheten og minske muligheten for at det oppstår nye og farligere varianter. Studier av effekten av slike målrettede strategier kan være av global betydning, særlig hvis grupper eller områder med konsistent høye eller lave smitterater lar seg identifisere.

Nye, skumle varianter av viruset kan oppstå hvor som helst i verden og spre seg raskt. Vi lever i én verden, og vi må samordne verdens respons på SARS-CoV-2. Koordinatoren må være WHO som har erfaring med dette gjennom sitt arbeid med å koordinere valget av antigener i influensavaksinene. Alle land må være villige til å dele kunnskap og vaksiner med resten av verden.

Rapporten avslutter med å fastslå at å opprettholde effekten av vaksiner mot nye varianter og oppnå rettferdig tilgang til effektive vaksiner i alle land, vil være av største betydning mens det bygges en bærekraftig respons.

Kilder

Referanser

  1. Krause PR, Fleming TR, Longini IM, et al. SARS-CoV-2 Variants and Vaccines. N Engl J Med 2021; 385:179-186. DOI: 10.1056/NEJMsr2105280 DOI