Nyhetsartikkel

Schistosomiasis kan utryddes

Schistosomiasis er en folkesykdom, særlig i landene sør for Sahara i Afrika. Verdens Helseorganisasjon har et ambisiøst program om å eliminere sykdommen.

I en artikkel i New England J of Medicine presenteres en statusrapport vedrørende Verdens Helseorganisasjons (WHO) visjon om en verden fri for schistosomiasis1. Målet er å få kontroll over sykdommen i 2020 og eliminere sykdommen som en folkesykdom i løpet av 20252.

Schistosomiasis er en tropisk sykdom forårsaket av en parasitt, og det er beregnet at per idag er 140 millioner mennesker infiserte3. Nitti prosent av sykdomstilfellene forekommer i Sub-Sahara Afrika. De to viktigste artene som forårsaker schistosomiasis hos mennesker, er Schistosoma mansoni (intestinal schistosomiasis) og S. haematobium (urogenital schistosomiasis) som overføres via henholdsvis avføring og urin4. Symptomene på schistosomiasis er anemi, veksthemning, feber, genitale lesjoner og irreversible organskader5.

WHO anbefaler kjemoterapi med praziquantel, en medisin som distribueres først og fremst til skolebarn i alderen 5 til 15 år6. Intensiteten i behandlingen bestemmes ut fra prevalens av infeksjonen i det aktuelle området: prevalens under 10 prosent innbærer forebyggende behandling hvert 3. år, 10-49 prosent prevalens tilsier behandling annenthvert år, og barn i områder med 50 prosent eller høyere prevalens skal behandles årlig7.

Denne statusrapporten bygger på data fra ni nasjonale schistosomiasis kontrollprogrammer (åtte land syd for Sahara i Afrika + Yemen). Kontroll over sykdommen ble definert som en prevalens under 5 prosent av tilfeller med betydelig infeksjon ("heavy-intensity infection")  og eliminering ble definert som prevalens under 1 prosent.

Alle landene bortsett fra Niger nådde målet om sykdomskontroll innen 2020. Tre land hadde nådd eliminasjonsmålet for S. mansoni (Burkina Faso, Burundi og Rwanda). Det var klare forskjeller mellom landene når det gjaldt total prevalens og forekomst av "heavy-intensity infection".

Dataene viser et behov for å reevaluere progresjonen og behandlingsstrategiene i de nasjonale schistosomiasis kontrollprogrammene oftere, og med større hensyntaken til lokale epidemiologiske data, for å fastslå behandlingseffekt og riktig bruk av ressurser for å nå de globale målene.

Kilder

Referanser

  1. Deol AK, Fleming FM, Calvo-Urbano B, et al. Schistosomiasis — Assessing Progress toward the 2020 and 2025 Global Goals. N Engl J Med 2019; 381:2519-2528. doi:10.1056/NEJMoa1812165 DOI
  2. Progress report 2001–2011 and strategic plan 2012–2020. Geneva: World Health Organization, 2013. apps.who.int
  3. Schistosomiasis: key facts. Geneva: World Health Organization, April 17, 2019. www.who.int
  4. Hotez PJ, Alvarado M, Basáñez MG, et al. The Global Burden of Disease Study 2010: interpretation and implications for the neglected tropical diseases. PLoS Negl Trop Dis 2014;8(7):e2865-e2865. www.ncbi.nlm.nih.gov
  5. Colley DG, Bustinduy AL, Secor WE, King CH. Human schistosomiasis. Lancet 2014;383:2253-2264. PubMed
  6. Montresor A, Engels D, Ramsan M, Foum A, Savioli L. Field test of the ‘dose pole’ for praziquantel in Zanzibar. Trans R Soc Trop Med Hyg 2002;96:323-324. PubMed
  7. Helminth control in school age children: a guide for managers of control programmes. 2nd ed. Geneva: World Health Organization, 2011. www.who.int