Nyhetsartikkel

Schizofreni - injeksjoner eller perorale antipsykotika?

Hvilken vedlikeholdsbehandling bør gis til pasienter med schizofreni, langtidsvirkende injeksjoner eller perorale antipsykotika?

Tidligere studier har vist inkonsistente resultater. Formålet med den aktuelle systematiske studien publisert i The Lancet Psychiatry1, var å sammenligne effekten av langtidsvirkende injeksjoner med perorale antipsykotika basert på resultatene fra tre ulike studiedesign: randomiserte kontrollerte studier, kohortstudier og pre-post studier.

Schizofreni er en sykdom som har betydelige innvirkninger på pasientens evne til å fungere sosialt og ta vare på seg selv. Mange av disse pasientene sliter med å etteleve behandlingsoppleggene.

Nær 400 000 voksne pasienter ble inkludert i samlestudien, og resultatene kom fra 32 RCTs (utgjorde 23%), 65 kohortstudier (47%) og 40 (29%) pre-post studier. Varigheten av vedlikeholdsbehandlingen var mer enn 6 måneder. De primære utfallsmålene i metaanalysen var risikoen for sykehusinnleggelse eller residiv.

Langtidsvirkende injeksjoner var forbundet med signifikant lavere risiko for innleggelser eller residiv sammenlignet med perorale medisiner i hver av de tre studiedesignene. Andre utfall relatert til effekt, sikkerhet, livskvalitet og kognitiv funksjon viste at langtidsvirkende injeksjoner ga større gevinster enn perorale antipsykotika i 18 prosent av studiene, ingen forskjell i 77 prosent av studiene og de var mindre nyttige i 5 prosent av studiene.

Forfatterne anfører at ulike studie design har sin styrker og svakheter, for eksempel mulig lavere kvalitet i observasjonsstudier. På tross av dette viste alle de tre studie designene signifikant bedre effekt av langtidsvirkende injeksjoner enn av perorale antipsykotika når det gjaldt å forhindre sykehusinnleggelser eller residiv. Forfatterne mener deres resultater tilsier at økt klinisk bruk av langtidsvirkende injeksjoner av antipsykotika kan bedre utfallet for pasienter med schizofreni.

Kilder

Referanser

  1. Kishimoto T, Hagi K, Kurokawa S, Kane JM, Correll CU. Long-acting injectable versus oral antipsychotics for the maintenance treatment of schizophrenia: a systematic review and comparative meta-analysis of randomised, cohort, and pre-post studies. Lancet Psychiatry. 2021 May;8(5):387-404. doi: 10.1016/S2215-0366(21)00039-0. Epub 2021 Apr 13.