Nyhetsartikkel

Screening av barn på type 1-diabetes

Det er mulig å screene småbarn på type 1-diabetes ved å måle forekomst av autoantistoffer mot pankreas øyer. Hvor prediktiv er en slik test, og hvor nyttig er den?

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Å påvise en sykdom før den manifesterer seg, kan gi muligheter til forebygging og forberedelser på det som kommer. Type 1-diabetes hos barn diagnostiseres etter at det har oppstått symptomer med forhøyet blodglukose og potensielt livstruende komplikasjoner1. Diabetisk ketoacidose foreligger hos mer enn 20 prosent av barna når type 1-diabetes debuterer2. Bakgrunnen for den aktuelle studien publisert i JAMA var muligheten for å stille diagnosen type 1-diabetes på et så tidlig sykdomsstadium at det kunne redusere morbiditeten3.

Den prekliniske perioden hos personer som utvikler type 1-diabetes er karakterisert ved tilstedeværelse av autoantistoffer mot de pankreatiske øycellene. De fleste barn med to eller flere slike autoantistoffer vil utvikle diabetes4.

I den aktuelle studien fra Bayern i Tyskland ble det tilbudt screening til barn mellom 1.75 og 5.99 år i perioden 2015 til 2019 i forbindelse med ordinære helsestasjonskontroller. Familier til barn med multiple autoantistoffer - presymptomatisk type 1-diabetes - ble invitert til å delta i et program med opplæring om diabetes, metabolsk utredning, vurdering av psykologisk stress knyttet til diagnosen og prospektiv oppfølging frem til utvikling av klinisk diabetes.

90.632 barn ble screenet. 280 barn (0.31 prosent) hadde presymptomatisk diabetes definert som to eller flere autoantistoffer mot pankreas øyer. 3-års kumulativ risiko for å utvikle type 1-diabetes blant de 280 barna var 24.9 prosent. To barn hadde diabetisk ketoacidose.

Forfatterne konkluderer at blant barn i alderen 2 til 5 år viste et screeningprogram at prevalens av autoantistoffer mot pankreas øyer var 0.31 prosent.

En innvending mot screening på type 1-diabetes blant småbarn er den bekymring som utløses blant barnets nærmeste når svaret på blodprøvene foreligger, og det er lite å gjøre for å forhindre utviklingen frem til diabetes. Dessuten, bare 1 av 4 barn med påviste autoantistoffer utviklet type 1-diabetes - altså ble mange familier påført unødvendig bekymring.

Kilder

Referanser

  1. Atkinson MA, Eisenbarth GS, Michels AW. Type 1 diabetes. Lancet. 2014;383(9911):69-82. doi:10.1016/S0140-6736(13)60591-7 DOI
  2. Große J, Hornstein H, Manuwald U, Kugler J, Glauche I, Rothe U. Incidence of diabetic ketoacidosis of new-onset type 1 diabetes in children and adolescents in different countries correlates with human development index (HDI): an updated systematic review, meta-analysis, and meta-regression. Horm Metab Res. 2018;50(3):209-222. doi:10.1055/s-0044-102090 DOI
  3. Ziegler A-G, Kick K, Bonifacio E, et al. Yield of a Public Health Screening of Children for Islet Autoantibodies in Bavaria, Germany. JAMA. January 28, 2020;323(4):339-351. . doi:10.1001/jama.2019.21565 DOI
  4. Ziegler AG, Rewers M, Simell O, et al. Seroconversion to multiple islet autoantibodies and risk of progression to diabetes in children. JAMA. 2013;309(23):2473-2479. doi:10.1001/jama.2013.6285 DOI