Nyhetsartikkel

Screening av idrettsutøvere

Mye ressurser brukes på å identifisere idrettsutøvere med skjult hjertesykdom, men hvor god er disse testene?

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Plutselig hjertedød hos en ung idrettsutøver er en tragisk hendelse og vekker stor oppmerksomhet. En skulle tro at moderne medisin var i stand til å identifisere ungdommene med hjertesykdom før de dør.

De europeiske retningslinjene for idrettsutøvere anbefaler screening med anamnese, klinisk undersøkelse og EKG som i utgangspunktet starter i 12-14 års alderen, og gjentas minst hvert andre år. Det er innført i en rekke land i Europa, men ikke i Norge1.

Det europeiske og internasjonale fotballforbundet (UEFA, FIFA) krever screening som også innbefatter ekkokardiografi av spillere i internasjonale kamper. Som en følge av dette har Norges Fotballforbund innført dette for mannlige spillere i Eliteserien og 1.divisjon.

En britisk forskergruppe har studert nytten av screening blant unge fotballspillere2. Siden 1996 har det engelske fotballforbundet praktisert en påbudt hjertescreening av spillere, de fleste menn, i alderen 15 til 17 år. Screeningundersøkelsen omfatter et spørreskjema, fysisk undersøkelse, EKG og ekkokardiografi. Totalt har mer enn 11.000 spillere gjennomgått denne undersøkelsen.

Hva fant de?

De fant 42 ungdommer (0,38%) som hadde hjertesykdom som kunne forårsake plutselig død. De fleste hadde Wolff-Parkinson-White (WPW) (n = 26; 62%). Bare 2 av disse 42 hadde symptomer, 36 hadde et unormalt EKG og 12 hadde unormale funn ved ekkokardiografi.

Hjertesykdom som normalt ikke er assosiert med plutselig død (som klaffesykdom eller septale defekter), ble funnet hos 225 eller 2% av alle fotballspillerne.

Over en 20-års periode døde 23 ungdommer, 8 av dem av kardiale årsaker. Seks av de åtte som døde av kardial årsak, hadde helt normale EKG og ekko funn - som innebærer at andelen av falske negative ved undersøkelsen var 75% ! Og de som utførte disse undersøkelsene, var toppeksterter innenfor kardiologi.

Den totale insidensen av plutselig død var 6,8 per 100.000.

Hva er konsekvensene?

En insidens på 0,38% betyr at 99,6% av populasjonen ikke har sykdom. Screening på sykdommer med så lav insidens vil føre til at mange friske utøvere feilaktig blir diagnostisert med sykdom. Eksempelvis, hvis 10.000 ungdommer screenes, og testen har en spesifisitet på 95% (som er høyere enn man kan forvente), vil 5% av de 9.960 friske feilaktig bli diagnostisert med hjertesykdom, totalt ca. 500.

Feilaktig klassifisering av hundrevis/tusenvis av unge idrettsutøvere medfører ekstra utredning, bekymringer og kanskje unødvendig behandling. Men kanskje verst av alt, det vil frata disse ungdommene muligheten til å drive med idrett.

Som Medscape skriver: Det ser ut til at risikoen for plutselig død blant idrettsutøvere er noe vi må leve med. La ungdommene spille, men sørg for at det finnes at godt sikkerhetsnett i form av ferdigheter i hjertelunge redning og automatiske eksterne defibrillatorer3.

Kilder

Referanser

  1. Thue Stokstad M, Moseby Berge H, Gjesdal K. Hjertescreening av unge idrettsutøvere. Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133: 1722-5 . doi:10.4045/tidsskr.13.0016 DOI
  2. Malhotra A, Dhutia H, Finocchiaro G, et al. Outcomes of cardiac screening in adolescent soccer players. N Engl J Med. 2018;379:524-534. PubMed
  3. John M. Mandrola. Should Mandatory Screening of Young Athletes End? - Medscape - Aug 09, 2018. www.medscape.com