Nyhetsartikkel

Screening for diabetes type 1 blant barn

Tidlig prediksjon av diabetes type 1 blant barn kan redusere risikoen for ketoacidose ved diagnosetidspunktet og gir muligheter for å forebygge sykdommen.

Formålet med den aktuelle studien publisert i The Lancet Diabetes & Endocrinology1 var å finne effektive strategier for tidlig screening på autoantistoffer mot pankreasøyer hos barn yngre enn 15 år. Siden insidensen av type 1 diabetes er omtrent 1 per 300 barn, så er utfordringen å implementere et populasjonsbasert screeningprogram på den raskeste og mest kostnadseffektive måte med et begrenset antall tester.

Fem prospektive kohorter med totalt 24 662 barn fra Finland, Tyskland, Sverige og to fra USA inngikk i studien. Barna ble inkluderte før 2 års alder. Alle hadde forhøyet risiko for diabetes type 1 basert på genotyping av humant leukocyttantigen (HLA), og noen hadde førstegradsslektninger med tilstanden.

Barna ble fulgt med årlige målinger av autoantistoffer mot pankreasøyer (islet autoantibodies) og eventuell utvikling av diabetes inntil de var 15 år eller de fikk diabetes. Autoantistoffene var mot glutamatsyre dekarboksylase, insulinoma antigen 2 og insulin. Utfallsmålene var sensitivitet og positiv prediktiv verdi for påviste autoantistoffer på ett eller to bestemte alderstrinn.

Diabetes type 1 oppstod hos 672 barn av totalt 6722 barn. De optimale screeningtidspunktene for de to målingene ble funnet å være 2 år og 6 år. Sensitiviteten var 82 prosent og positiv prediktiv verdi 79 prosent. Autoantistoffer ble påvist før 6 års alder selv blant de barna som ble diagnostisert med diabetes mye senere i barndommen. Prediksjonsverdien økte med antall autoantistoffer som ble testet.

Ved fylte 6 år var risikoen over de neste 9 årene 39 prosent for å utvikle diabetes hvis testen hadde vært negativ ved 2 års alder og 70 prosent hvis testen hadde vært positiv ved 2 år. Men totalt sett hadde en 6-åring med flere autoantistoffer en samlet 83 prosent risiko for type 1 diabetes uavhengig av testresultatet etter 2 år.

Forfatterne konkluderer at tidlig screening på autoantistoffer mot pankreasøyer ved alder 2 og 6 år er en sensitiv metode, men den kan kreve justering etter land ut fra populasjonsspesifikke sykdomskarakteristikker.

Det finnes for tiden ingen medikamenter som kan forhindre eller forsinke utvikling av diabetes type 1, men det er lovende resultater fra forskning på potensielle terapier2-3, som det monoklonale antistoffet teplizumab4.

I en ledsagende leder3 blir det påpekt at det gjenstår å se om forfatternes strategi vil fungere i den generelle befolkningen, siden alle deltakerne i denne studien hadde genetiske risikofaktorer for sykdommen eller en slektning med type 1 diabetes, hvor testenes sensitivitet og positive prediktive verdi forventes å være høyere.

Kilder

Referanser

  1. Ghalwash M, Dunne JL, Lundgren M, et al. Two-age islet-autoantibody screening for childhood type 1 diabetes: a prospective cohort study published online ahead of print, 2022 Jul 5. Lancet Diabetes Endocrinol. 2022;S2213-8587(22)00141-3. doi:10.1016/S2213-8587(22)00141-3 DOI
  2. Tucker ME. Type 1 Diabetes Prevention Moves Toward Reality. Medscape Medical News. Published June 25, 2020. www.medscape.com
  3. Redondo MJ. On the road to universal screening for risk of type 1 diabetes published online ahead of print, 2022 Jul 5. Lancet Diabetes Endocrinol. 2022;S2213-8587(22)00166-8. doi:10.1016/S2213-8587(22)00166-8 DOI
  4. Tucker ME. Game Changer: Antibody First to Delay Type 1 Diabetes Onset in TrialNet. Medscape Medical News. Published June 10, 2019. www.medscape.com