Nyhetsartikkel

Screening for kolorektal kreft

I Norge pågår planlegging av et nasjonalt screeningprogram for kolorektal kreft med mulig start i 2019. I Danmark har man kommet et skritt lengre.

Årlig fekal immunokjemisk testing (FIT) er en ikke-invasiv, lavkost undersøkelse med rimelig god sensitivitet som egner seg for screening for kolorektal kreft. Det er den primære screeningmetoden både i Europa og USA.

I Danmark gjennomførte man i 2014/2015 en studie som inkluderte 1,36 millioner personer, og som demonstrerer effekten av et nasjonalt screeningprogram for kolorektal kreft1.

FIT ble tilbudt et randomisert utvalg av befolkningen 6 måneder til 3,75 år før screening ble tilbudt hele befolkningen. 402.826 individer i alderen 50 til 72 år ble tilbudt testen og 956.514 som enda ikke hadde fått tilbud om testen inngikk i kontrollgruppen. Det primære endepunktet for studien var insidens og diagnosestadium av enhver kolorektal cancer som ble identifisert i det nasjonale kreftregisteret.

Insidensen ble funnet å være 339/100.000 blant de som ble invitert til FIT og 170/100.000 blant de som enda ikke var invitert til screening. Med andre ord, bruk av FIT doblet den relative risikoen for å bli diagnostisert med kolorektal kreft, og majoriteten av disse hadde tidligere stadier av cancer enn de som ikke fikk tilbudet.

Deltakelsen i FIT-gruppen var 66% og 88% av de med positiv test møtte til etterfølgende kolonoskopi.

Kilder

Referanser

  1. Bach Larsen M, Njor S, Ingeholm P, Andersen B. Effectiveness of colorectal cancer screening in detecting earlier-stage disease—a nationwide cohort study in Denmark. Gastroenterologogy, April 24, 2018. doi:10.1053/j.gastro.2018.03.062 DOI