Nyhetsartikkel

Screening på prostatakreft

Både i Norge og internasjonalt er holdningen at det ikke er grunnlag for screening på prostatakreft. Men studier pågår som vurderer eventuell nytte eller skade med slik screening.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Screening på prostatakreft er et stadig tilbakevendende tema. Ifølge Nasjonale retningslinjer fra Helsedirektoratet bør det ikke innføres et organisert screeningprogram for prostatakreft for symptomfrie menn uten familiær eller arvelig belastning for prostatakreft. En rekke studier pågår imidlertid for å avklare eventuell nytte av screening på prostatakreft.

The European Randomized study of Screening for Prostate Cancer (ERSPC) har pågått siden en kohort med menn ble randomisert til screening i 1991-921. Totalt ble 1134 menn randomisert til screening eller kontroll etter å ha blitt testet med prostata spesifikt antigen (PSA) - de med verdier over 10.0 ng/mL ble eksludert fra randomisering. Videre PSA-testing ble tilbydt alle menn i screening-gruppen med 4-årige intervall som startet ved 55 års alder og sluttet ved 74 års alder. Et PSA-nivå ≥3.0 ng/ml utløste biopsi. 

Ved analysetidspunktet var 63 prosent av mennene døde. Total relativ risiko for metastatisk sykdom og død av prostatakreft var henholdsvis 0.46 (95% KI 0.19-1.11) og 0.48 (95% KI 0.17-1.36) i favør av screening.

Forskerne konkluderer at i en kohort med 19 års oppfølging medførte prostatascreening en vesentlig (men ikke signifikant, jfr. konfidensintervallene) reduksjon i risikoen for metastatisk sykdom eller kreftspesifikk mortalitet i favør av screening sammenlignet med tidligere rapporter. Forskerne skriver videre at dersom disse resultatene bekreftes i en større kohort, er dette viktige funn som bør vurderes i den pågående diskusjonen om fordeler og ulemper i screeningen på prostatakreft.

Kilder

Referanser

  1. Osses DF, Remmers S, Schröder FH, et al. Results of Prostate cancer screening in a unique cohort at 19 yr of follow-up. European Urology, March 2019; 75 (3): 374-77 . doi:10.1016/j.eururo.2018.10.053 DOI