Nyhetsartikkel

Seksuell aktivitet synker i USA

Gjentatte befolkningsundersøkelser i USA viser nedgang i seksuell aktivitet blant unge voksne i alderen 18 til 44 år.

Seksuell helse og tilfredsstillelse er viktig for vår generelle helse og sunnhet1. Seksuelle forhold har positiv innvirkning på følelsen av å ha det godt i livet og være lykkelig2. Dessuten har seksuell aktivitet en gunstig effekt på vår fysiske form, noe som er dokumentert ved lavere puls og blodtrykk3, samt at det reduserer stressnivået. Motsatt er lav seksuell aktivitet forbundet med økt mortalitet og dårlig selvopplevd helse, men denne observasjonen kan også forklares ved at dårlig helse gir lavere seksuell aktivitet og at friske personer er mer seksuelt aktive.

Formålet med den aktuelle studien var å undersøke trender når det gjelder seksuell aktivitet og antall seksuelle partnere i USA4-5. Deltakerne var i alderen 18 til 44 år, og dataene bygger på gjentatte tverrsnittsundersøkelser (General Social Survey) i perioden 2000 til 2018. 

Det primære utfallsmålet var hyppighet av seksuell aktivitet (inaktiv, 1-2 ganger per år, 1-3 ganger per måned, ukentlig eller hyppigere) og antall seksualpartnere det siste året.

Studiepopulasjonen bestod av 4291 menn og 5213 kvinner i analysen av seksuell aktivitet og 4372 menn og 5377 kvinner i analysen av antall seksuelle partnere. Gjennomsnittsalderen på respondentene var 31 år. Responsraten var 60-71 prosent.

Mellom år 2000-2002 og 2016-2018 var andelen av personer 18 til 24 år som rapporterte om ingen seksuell aktivitet, økt signifikant blant menn fra 19 prosent til 31 prosent, men ikke blant kvinner (fra 15 prosent til 19 prosent). Det var mindre økning i seksuell inaktivitet i aldersgruppen 25 til 34 år (for menn fra 7 prosent til 14 prosent, og blant kvinner fra 7 prosent til 13 prosent). Det var ingen endringer i gruppen 35 til 44 år.

Økningen i seksuell inaktivitet gjenspeilte seg også i form av en nedgang i andelen som rapporterte om ukentlig eller hyppigere sex:

 • Menn
  • 18-24 år. Ned fra 52 til 37 prosent.
  • 25-34 år. Ned fra 65 til 50 prosent.
 • Kvinner
  • 25 til 34 år. Ned fra 66 til 54 prosent.

Blant gifte menn og kvinner gikk ukentlig sex eller hyppigere ned fra 71 til 58 prosent (menn) og fra 69 til 61 prosent (kvinner). Også antall seksualpartnere gikk noe ned, først og fremst blant ugifte menn.

Forfatterne konkluderer at fra 2000 til 2018 økte den seksuelle inaktiviteten blant amerikanske menn slik at 1 av 3 menn rapporterte om ingen seksuell aktivitet siste året. Seksuell inaktivitet økte også blant menn og kvinner i alderen 25 til 34 år.

Kilder

Referanser

 1. Wellings K, Johnson AM. Framing sexual health research: adopting a broader perspective. Lancet. 2013;382(9907):1759-1762. doi:10.1016/S0140-6736(13)62378-8 DOI
 2. Schmiedeberg C, Huyer-May B, Castiglioni L, Johnson MD. The more or the better? how sex contributes to life satisfaction. Arch Sex Behav. 2017;46(2):465-473. doi:10.1007/s10508-016-0843-y DOI
 3. Brody S. The relative health benefits of different sexual activities. J Sex Med. 2010;7(4 pt 1):1336-1361. doi:10.1111/j.1743-6109.2009.01677.x DOI
 4. Ueda P, Mercer CH, Ghaznavi C, et al. Trends in Frequency of Sexual Activity and Number of Sexual Partners Among Adults Aged 18 to 44 Years in the US, 2000-2018. JAMA Netw Open. 2020;3(6):e203833. jamanetwork.com
 5. Jørgensen B. Sex Frequency Statistics. Last updated 14/11-2022. bedbible.com