Nyhetsartikkel

Semaglutid ser ut til å kunne beskytte mot kardiovaskulær sykdom

Semaglutid har en vektreduserende effekt hos personer med overvekt og fedme. Fører det også til redusert risiko for kardiovaskulær sykdom?

Semaglutid finnes i to medikamenter i Norge: Ozempic og Wegovy, begge produsert av det danske selskapet Novo Nordisk. Mens Ozempic markedsføres til behandling av diabetes type 2, anbefales Wegovy i behandlingen av overvekt og fedme. Forskjellen består først og fremst i at Wegovy kan doseres høyere. Anbefalt vedlikelholdsdose for Wegovy er 2,4 mg 1 gang per uke, men det tilrås en opptrapping over tid fra initialt 0,25 mg. For å redusere sannsynligheten for gastrointestinale symptomer bør dosen trappes opp i løpet av en 16-ukers periode. Max dose for Ozempic er 2 mg.

GLP-1 analogene semaglutid og tirzepatid (ikke registrert i Norge) omtales som "game-changere" i behandlingen av fedme1-2. Det har skapt en forventning om at semaglutid (og tirzepatid) også kan ha en positiv effekt på risikoen for kardiovaskulær sykdom3. Nå foreligger en foreløpig rapport fra Novo Nordisk som tyder på at så er tilfelle for semaglutid4.

Studien som rapporten viser til, er ikke publisert enda, men forventes å bli presentert på en konferanse senere i år. Studien som har fått navnet SELECT, bestod av 17.604 personer med kardiovaskulær sykdom, men uten diabetes. Det var en randomisert, placebo-kontrollert studie og deltakerne ble fulgt over 5 år. De som fikk semaglutid, hadde lavere risiko for hjerteinfarkt, hjerneslag og død av kardiovaskulær sykdom sammenlignet med de som fikk placebo. Risikoreduksjonen var 20 prosent. Studien er den første som tyder på at semaglutid beskytter mot alvorlige episoder med kardiovaskulær sykdom blant personer uten type 2-diabetes.

Vektreduksjonen bidrar til å senke blodtrykket og kolesterolnivået. Men også andre faktorer ser ut til å spille inn, som bedring av fettsyre-metabolismen og redusert tendens til inflammasjon. Siden fedme er knyttet til et stort antall andre sykdommer, tror ekspertene at semaglutid vil ha en positiv innvirkning også på disse komorbide tilstandene.

Det norske legemiddelverket har foreløpig inntatt en avventende holdning til om Wegovy skal komme inn under blåresept-ordningen. De avventer resultater som kan dokumentere at Wegovy reduserer risikoen for kardiovaskulær sykdom. En godkjenning vil føre til en vesentlig økning i det offentliges helseutgifter. På den annen side kan nedsatt morbiditet og mortalitet føre til reduserte utgifter. Det regnestykket blir avgjørende for en eventuell fremtidig godkjenning av Wegovy på blåresept.

Kilder

Referanser

  1. Wilding JPH, Batterham RL, Calanna S, et al. Once-Weekly Semaglutide in Adults with Overweight or Obesity. N Engl J Med. 2021;384(11):989-1002. doi:10.1056/NEJMoa2032183 DOI
  2. Jastreboff AM, Aronne LJ, Ahmad NN, et al. Tirzepatide Once Weekly for the Treatment of Obesity. N Engl J Med. 2022;387(3):205-216. doi:10.1056/NEJMoa2206038 DOI
  3. Lenharo M. Anti-obesity drug also protects against heart disease — what happens next? Nature News. Published 10 August 2023. www.nature.com
  4. Novo Nordisk. Company announcement. Semaglutide 2.4 mg reduces the risk of major adverse cardiovascular events by 20% in adults with overweight or obesity in the SELECT trial. Published 8 August 2023. www.novonordisk.com