Nyhetsartikkel

Sex mindre tilfredsstillende med alderen?

I en spørreundersøkelse har postmenopausale britiske kvinner svart på spørsmål vedrørende deres seksuelle aktivitet.

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

I en kvalitativ studie fra Storbritannia svarte tusenvis av postmenopausale kvinner på spørsmål om hvorfor de har eller ikke har sex1. Funnene bekymrer ekspertene om hvorfor så få kvinner søker hjelp for seksuell dysfunksjon.

I denne studien søkte 6 prosent av de eldre kvinnene hjelp for seksuelle problemer. Denne lave andelen stiller i følge forfatterne, spørsmål om hva helsetjenesten tilbyr, spesielt i primærhelsetjenesten, og om hvilken oppmerksomhet de viser for denne problemstillingen, siden det er der de fleste kvinnene søker hjelp.

Dataene kommer fra en del av en screeningstudie vedrørende ovarialkreft (The UK Collaborative Trial of Ovarian Cancer Screening, UKCTOCS). Ved inklusjon i studien svarte 24.305 kvinner på spørsmål vedrørende seksuell aktivitet, og av disse ga 4418 (19 prosent) fritekst kommentarer om sin seksuelle aktivitet, som var grunnlaget for denne analysen.

Studiegruppen hadde en medianalder på 64 år, 65 prosent hadde en partner og 22,5 prosent var seksuelt aktive. Blant de seksuelt inaktive var den vanligste årsaken at de ikke hadde en partner (45 prosent). 28 prosent var enker og anga at de fant det vanskelig å møte andre menn, hadde mistet interessen for sex etter deres partners død og ønsket ikke å inngå andre seksuelle forhold.

En mindre andel var uten partner som følge av skilsmisse eller separasjon (4 prosent) og noen få svarte at de var seksuelt avholdende av religiøse grunner.

Andre grunner som ble oppgitt for ikke å ha sex, var at de ikke var interessert i sex (30 prosent), partneren hadde et fysisk problem (23 prosent), partneren var ikke interessert (21 prosent), hun selv hadde et fysisk problem (11 prosent), hun var for sliten (9 prosent), partneren var for sliten (8 prosent) og andre forklaringer (26 prosent).

35 prosent svarte at de hadde vært seksuelt aktive den siste måneden.

Selv om studien viser at her er det faktorer som helsetjenesten ikke kan gjøre noe med, avdekkes forhold der helsetjenesten kan hjelpe, ikke minst ved å løfte opp problemstillingen under konsultasjoner med eldre kvinner ved å stille spørsmål om seksuell aktivitet - fordi mange kvier seg for å ta opp slike problemstillinger med helsepersonell.

Bare 3 prosent av kommentarene fra kvinnene i studien refererte til positive seksuelle erfaringer, noe som reiser spørsmål om hvorfor noen kvinner ikke nyter sex. "Dette er et samfunnsspørsmål vi bør se nærmere på", avslutter forfatterne.

Denne kvalitative studien gir nok ikke korrekte forekomst tall for befolkningen, men den belyser problemstillinger som ellers er vanskelige å få frem i kvantitative studier.

Kilder

Referanser

  1. Harder H, Starkings RML, Fallowfield LJ, et al. Sexual functioning in 4,418 postmenopausal women participating in UKCTOCS. A qualitative free-text analysis. Menopause: July 8, 2019. doi:10.1097/GME.0000000000001377 DOI