Nyhetsartikkel

Sex og plutselig hjertedød blant unge mennesker

Plutselig hjertestans blant yngre mennesker er et sjeldent fenomen. En britisk studie har sett på forekomst og årsaker relatert til seksuell aktivitet.

Samleie er ansett å være en sjelden utløser av plutselig hjertedød1. En rettsmedisinsk studie fant at 0,2 prosent av autopsier etter naturlig død kunne tilskrives seksuell aktivitet. Den rådende oppfatningen er at dette er en situasjon som først og fremst rammer middelaldrende menn. En ny studie publisert i et forskningsbrev i JAMA Cardiology2 kan tyde på at fenomenet, selv om det er sjeldent, også kan forekomme blant yngre mennesker.

Studien er utført ved St George's University i London der man gransket 6847 tilfeller av plutselig hjertedød blant personer under 50 år som ble henvist til senter for kardial patologi ved St George mellom 1994 og 2020. Alle de døde gjennomgikk en grundig autopsi og toksikologisk screening for å utelukke ikke-kardiale årsaker. Klinisk informasjon ble innhentet fra henvisende rettsmedisinere. Eksperter på hjertepatologi foretok makroskopiske og histologiske undersøkelsene av hvert hjerte.

Av de 6847 tilfellene av plutselig hjertedød inntrådte døden hos 17 personer (0,2 prosent) under samleie eller innen 1 time etter samleiet. Gjennomsnittsalderen ved død var 38 år og 11 av de 17 (65 prosent) var menn. Antallet kvinner var vesentlig høyere (6/17, 35 prosent) enn det som er meldt i tidligere studier.

Det hyppigste autopsifunnet var et strukturelt normalt hjerte hos 9 personer (53 prosent), noe som tolkes som uttrykk for plutselig arytmisk dødssyndrom (sudden arrhythmic death syndrome) - hjertestans uten noen åpenbar årsak. Andre årsaker var aortadisseksjon hos 2 individer, mens det var 1 tilfelle av hver av følgende tilstander: arytmogenisk kardiomyopati, hypertrofisk kardiomyopati, iskemisk hjertesykdom, idiopatisk fibrose, idiopatisk venstre ventrikkel hypertrofi og mitralklaffprolaps. Bare en av pasientene hadde rapportert om tidligere kardiale symptomer.

Overvekten av tilfeller av plutselig arytmisk dødssyndrom reflekterer den unge alderen til kohorten og antyder at "primær elektrisk sykdom kan være assosiert med en sjelden forekomst av plutselig død under samleie", kommenterte forskerne.

Det lave antallet med plutselig død relatert til samleie forteller likevel at seksuell aktivitet er en ufarlig aktivitet blant mennesker under 50 år, også blant personer med underliggende hjertesykdom.

Kilder

Referanser

  1. Meredith S. Sex and Sudden Cardiac Death in Young People. Medscape News, published January 13, 2022. www.medscape.com
  2. Finocchiaro G, Westaby J, Behr ER, et al. Association of Sexual Intercourse With Sudden Cardiac Death in Young Individuals in the United Kingdom. JAMA Cardiol. Published online January 12, 2022. doi:10.1001/jamacardio.2021.5532 DOI