Nyhetsartikkel

SGLT2-hemmere vs DPP-4-hemmere

SGLT2-hemmere reduserer insidensen av kardiovaskulære hendelser blant pasienter med type 2-diabetes, men er de bedre enn DPP-4-hemmere?

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Randomiserte, kontrollerte studier har vist at sodium glucose cotransporter 2 (SGLT2) hemmere reduserer insidensen av alvorlige kardiovaskulære hendelser blant pasienter med type 2-diabetes som tidligere har hatt kardiovaskulær sykdom1-4. Dette har vært placebokontrollerte studier, men hvor god SGLT2-hemmere er sammenlignet med andre andrelinje og tredjelinje antidiabetika er ukjent.

I den aktuelle studien publisert i BMJ5 var formålet å sammenligne risikoen for kardiovaskulære hendelser mellom SGLT2-hemmere og dipeptidyl peptidase-4 (DPP-4) hemmere blant pasienter med type 2-diabetes i klinisk praksis. Det var en observasjonsstudie (ingen randomisering), og deltakerne ble i gjennomsnitt fulgt i 0.9 år. Studien ble gjennomført i Canada og Storbritannia.

209.867 nye brukere av SGLT2-hemmere ble matchet med 209.867 brukere av DPP-4-hemmere. Det primære utfallsmålet var alvorlige kardiovaskulære hendelser (major adverse cardiovascular events, MACE: hjerteinfarkt, iskemisk hjerneslag og kardiovaskulær død). Sekundære utfallsmål var hjertesvikt og død av alle årsaker.

Sammenlignet med DPP-4-hemmere ga SGLT2-hemmere nedsatt risiko for

  • MACE (11.4 vs 16.5 insidensratio per 1000 personår, hazard ratio (HR) 0.76, 95% KI 0.69-0.84)
  • hjerteinfarkt (5.1 vs 6.4; 0.82, 0.70-0.96)
  • kardiovaskulær død (3.9 vs 7.7; 0.60, 0.54-0.67)
  • hjertesvikt (3.1 vs 7.7; 0.43, 0.37-0.51)
  • død av alle årsaker (8.7 vs 17.3; 0.60, 0.54-0.67)

SGLT2-hemmere var moderat bedre til å forhindre iskemisk slag (2.6 vs 3.5; 0.85, 0.72-1.01).

Det ble ikke funnet forskjeller i effekt mellom de ulike SGLT2-hemmerne kanagliflozin, dapagliflozin og empagliflozin.

Forskerne konkluderer at i denne store observasjonsstudien gjennomført i klinisk praksis, var den kortsiktige bruken av SGLT-2-hemmere forbundet med nedsatt risiko for kardiovaskulære hendelser sammenlignet med bruk av DPP-4-hemmere.

Kilder

Referanser

  1. Dalan R. Sodium-Glucose Cotransporter-2 Inhibition in Type 2 Diabetes Mellitus: A Review of Large-Scale Cardiovascular Outcome Studies and Possible Mechanisms of Benefit. Cardiol Rev. 2018 Nov/Dec;26(6):312-320. PMID: 29608505. PubMed
  2. Secrest MH, Udell JA, Filion KB. The cardiovascular safety trials of DPP-4 inhibitors, GLP-1 agonists, and SGLT2 inhibitors. Trends Cardiovasc Med. 2017;27(3):194-202. PMID: 28291655. PubMed
  3. Zinman B, Wanner C, Lachin JM, et al. Empagliflozin, Cardiovascular Outcomes, and Mortality in Type 2 Diabetes. N Engl J Med. 2015;373(22):2117-2128. PMID: 26378978. PubMed
  4. Neal B, Perkovic V, Mahaffey KW, et al. Canagliflozin and Cardiovascular and Renal Events in Type 2 Diabetes. N Engl J Med. 2017;377(7):644-657. PMID: 28605608. PubMed
  5. Filion Kristian B, Lix Lisa M, Yu Oriana HY, et al. Sodium glucose cotransporter 2 inhibitors and risk of major adverse cardiovascular events: multi-database retrospective cohort study BMJ 2020; 370 :m3342. PMID: 32967856. PubMed