Nyhetsartikkel

SGLT2-hemmer vs sulfonylurea ved type 2-diabetes

Metformin er førstevalget i behandlingen av type 2-diabetes. Men hvordan er effekten av SGLT2-hemmere versus sulfonylurea som tilleggsbehandling?

Introduksjonen av natrium-glukose cotransporter 2 (sodium-glucose cotransporter 2, SGLT2) hemmere som en ny klasse antidiabetika som reduserer risikoen for kardiovaskulære og nyre hendelser, har vært et positivt tilskudd til det terapeutiske armamentariet ved diabetes1-2. Studier tyder dessuten på at SGLT2-hemmere har gunstige effekter også hos pasienter uten diabetes3-4.

Metformin er førstevalget i behandlingen av type 2-diabetes, mens det er en rekke alternative medikamenter som andrevalg. I "real-world" studier er SGLT2-hemmere sammenlignet med andre antidiabetika når det gjelder kardiovaskulære og nyre utfall5-8. SGLT2-hemmere er imidlertid ikke sammenlignet med sulfonylurea som er det nest mest brukte antidiabetikum etter metformin.

I den aktuelle studien publisert i JAMA Internal Medicine9 var formålet å sammenligne effekten av SGLT2-hemmere versus sulfonylurea på risikoen for død blant pasienter med diabetes type 2 som brukte metformin. Studien var en kohortstudie av 23.870 pasienter som fikk tillegg av SGLT2-hemmere og 104.423 pasienter som fikk tillegg av sulfonylurea. Gjennomsnittsalderen var 65 år og 95 prosent var menn (pasientene ble rekruttert fra the US Department of Veterans Affairs).

Sammenlignet med sulfonylurea var SGLT2-hemmerne forbundet med redusert risiko for død (hazard ratio 0.81, 95% KI 0.75-0.87) uavhengig av kardiovaskulær status og nyrestatus. Kombinasjonen av SGLT2-hemmer og metformin hadde lavere risiko for død av alle årsaker sammenlignet med behandling med SGLT2-hemmere alene.

Forfatterne konkluderer at blant pasienter med type 2-diabetes som bruker metformin, var tilleggsbehandling med SGLT2-hemmere forbundet med redusert risiko for å dø av alle årsaker sammenlignet med sulfonylurea.

Kilder

Referanser

  1. Neal B, Perkovic V, Mahaffey KW, et al; CANVAS Program Collaborative Group. Canagliflozin and cardiovascular and renal events in type 2 diabetes. N Engl J Med. 2017;377(7):644-657. doi:10.1056/NEJMoa1611925 DOI
  2. Wiviott SD, Raz I, Bonaca MP, et al; DECLARE–TIMI 58 Investigators. Dapagliflozin and cardiovascular outcomes in type 2 diabetes. N Engl J Med. 2019;380(4):347-357. doi:10.1056/NEJMoa1812389 DOI
  3. McMurray JJV, Solomon SD, Inzucchi SE, et al; DAPA-HF Trial Committees and Investigators. Dapagliflozin in patients with heart failure and reduced ejection fraction. N Engl J Med. 2019;381(21):1995-2008. doi:10.1056/NEJMoa1911303 DOI
  4. Petrie MC, Verma S, Docherty KF, et al. Effect of dapagliflozin on worsening heart failure and cardiovascular death in patients with heart failure with and without diabetes. JAMA. 2020;323(14):1353-1368. doi:10.1001/jama.2020.1906 DOI
  5. Xie Y, Bowe B, Gibson AK, et al. Comparative effectiveness of SGLT2 inhibitors, GLP-1 receptor agonists, DPP-4 inhibitors, and sulfonylureas on risk of kidney outcomes: emulation of a target trial using health care databases. Diabetes Care. 2020;43(11):2859-2869. doi:10.2337/dc20-1890 DOI
  6. Xie Y, Bowe B, Gibson AK, et al. Comparative effectiveness of the sodium-glucose cotransporter 2 inhibitor empagliflozin versus other antihyperglycemics on risk of major adverse kidney events. Diabetes Care. 2020;43(11):2785-2795. doi:10.2337/dc20-1231 DOI
  7. Kohsaka S, Lam CSP, Kim DJ, et al; CVD-REAL 2 Investigators and Study Group. Risk of cardiovascular events and death associated with initiation of SGLT2 inhibitors compared with DPP-4 inhibitors: an analysis from the CVD-REAL 2 multinational cohort study. Lancet Diabetes Endocrinol. 2020;8(7):606-615. doi:10.1016/S2213-8587(20)30130-3 DOI
  8. Pasternak B, Wintzell V, Melbye M, et al. Use of sodium-glucose co-transporter 2 inhibitors and risk of serious renal events: Scandinavian cohort study. BMJ. 2020;369:m1186. doi:10.1136/bmj.m1186 DOI
  9. Xie Y, Bowe B, Gibson AK, McGill JB, Maddukuri G, Al-Aly Z. Comparative Effectiveness of Sodium-Glucose Cotransporter 2 Inhibitors vs Sulfonylureas in Patients With Type 2 Diabetes published online ahead of print, 2021 Jun 28. JAMA Intern Med. 2021;e212488. doi:10.1001/jamainternmed.2021.2488 DOI