Informasjon

Sjokkbølgebehandling for erektil dysfunksjon

Sjokkbølgebehandling av penis hos pasienter med vaskulær erektil dysfunksjon er en ny behandlingsmodalitet med lovende resultater.

Temaside om Korona

Bakgrunn

Lavintensitets ekstrakorporeal sjokkbølgebehandling (LI-ESWT) er en ny modalitet som nylig er blitt tatt i bruk i behandlingen av erektil dysfunksjon1. Til forskjell fra andre behandlingstilbud ved erektil dysfunksjon, som alle er palliative av natur, så er LI-ESWT enestående ved at det gjenoppretter erektile mekanismer slik at det kan oppstå naturlige eller spontane ereksjoner.

Metode og anvendelser

Resultater fra basalforskning viser at LI-ESWT induserer cellulære mikrotraumer, som i sin tur stimulerer frigjøring av angiogeniske faktorer som fører til neovaskularisering av det behandlede vevet.

Ekstrakorporeal sjokkbølgebehandling har blitt klinisk undersøkt og anvendt på flere medisinske områder med ulike grader av suksess. Høyintensitets sjokkbølgebehandling brukes i behandlingen av steinsykdommer i nyreveier og galleveier til å knuse stein, og mediumintensitets sjokkbølgebehandling er vist å ha anti-inflammatoriske egenskaper og brukes i behandlingen av en lang rekke ortopediske tilstander, som brudd som ikke gror sammen, ved senebetennelser og bursitter.

LI-ESWT har angiogenetiske egenskaper og brukes derfor i behandlingen av kroniske sår, perifere nevropatier og til kardial neovaskularisering. På bakgrunn av dette er det blitt igangsatt en serie eksperimenter for å evaluere effekten av LI-ESWT på kavernøst vev hos pasienter med vaskulær erektil dysfunksjon.

Resultater

Resultater av studier, som også innbefatter en dobbel-blind randomisert, kontrollert studie, bekrefter at LI-ESWT skaper en klar klinisk forbedring av erektil dysfunksjon og en tydelig forbedring av penil hemodynamikk uten ugunstige effekter.

Konklusjon

Selv om ytterligere forskning behøves, så ser det ut til at LI-ESWT kan være et nytt behandlingstilbud for menn med vaskulær erektil dysfunksjon.

Kilder

Referanser

  1. Gruenwald I, Appel B, Kitrey ND, Vardi Y. Shockwave treatment of erectile dysfunction. Ther Adv Urol 2013;5(2):95-99.