Nyhetsartikkel

Sjokkbølgebehandling mot trokanter major smertesyndrom

Trokanter major smertesyndrom, tidligere kalt trokanterbursitt, er for de fleste selvbegrensende, men noen behøver aktiv intervensjon.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Trokanter major smertesyndrom har i mange år blitt oppfattet som en bursitt, men nyere kunnskap tyder på at gluteal tendinopati eller rift i muskelen er hovedårsaken1. I de fleste tilfeller foreligger en gluteus medius eller minimus tendinopati. En ledsagende bursitt er uvanlig. Likevel, patofysiologien er uavklart, og det er ingen konsensus om hva som er optimal behandling.

Klinisk presenterer tilstanden seg med smerter og ømhet lateralt i hoften i gluteus like bak eller ovenfor trokanter major eller direkte på trokanter major med utstråling til lateralsiden av låret.

Les også intervjuet om Smerter i rumpa: Piriformis syndrom.

Musculus gluteus medius posterior. Illustrasjon laget av Bendik Johannessen.

Målet med den aktuelle studien publisert i The Journal of Bone and Joint Surgery2, var å vurdere effekten av elektromagnetisk-fokusert ekstrakorporeal sjokkbølgebehandling (F-ESWT) blant pasienter med trokanter major smertesyndrom (GTPS).

103 pasienter med kronisk GTPS ble randomisert til F-ESWT + øvelser eller til en kontrollgruppe som fikk sham F-ESWT + de samme øvelsene. Begge gruppene fikk 3 ukentlige behandlinger. Pasientene ble vurdert ved inklusjon og 1, 2, 3 og 6 måneder etter behandling. En visuell analog smerteskår (VAS) etter 2 måneder var det primære utfallsmålet. Flere standardiserte smerte- og funksjonsskjema ble benyttet til å beregne sekundære utfall.

Gjennomsnittlig VAS-skår gikk ned fra 6.3 ved starten av studien til 2.0 i F-ESWT-gruppen versus 4.7 i kontrollgruppen etter 2 måneder, en signifikant forskjell. Alle de sekundære utfallsmålene var ved alle kontrollene signifikant bedre i F-ESWT-gruppen bortsett fra én funksjonsskår etter 1 måned.

Forfatterne konkluderer at F-ESWT sammen med et spesifikt øvelsesprogram er en trygg og effektiv behandling for GTPS med en suksessrate på 87 prosent 2 måneder etter behandling, noe som ble opprettholdt gjennom hele oppfølgingsperioden.

Kilder

Referanser

  1. Reid D. The management of greater trochanteric pain syndrome: a systematic literature review. J Orthop. 2016;13(1):15–28.
  2. Ramon S, Russo S, Santoboni F, et al. Focused Shockwave Treatment for Greater Trochanteric Pain Syndrome: A Multicenter, Randomized, Controlled Clinical Trial. J Bone Joint Surg Am. 2020; 102:1305-11. PMID: 32769596 PubMed