Nyhetsartikkel

Sjokolade og hjerte- og karsykdom

Sjokolade er vist å ha en gunstig effekt på risikoen for hjerte- og karsykdom. Men hvor mye sjokolade er bra, og hvor mye er for mye?

Studier som har sett på sammenhengen mellom inntak av sjokolade og risikoen for hjerte- og karsykdom, spriker i sine resultater. Det er heller ikke vist noen dose-respons sammenheng.

I en kinesisk systematisk oversikt ble 14 publikasjoner (kohortstudier) som inkluderte 405.304 personer og 35.093 tilfeller av hjerte- og karsykdom, inkludert i metaanalysen1. Deltakernes sjokoladeforbruk ble registrert.

Forskerne fant at for hver 20 g/uke økning i sjokoladeinntaket, var den relative risikoen 0.982 for å få hjerte- og karsykdom - altså en svak gunstig effekt av sjokolade. Studien viste at den mengden sjokolade som hadde den gunstigste effekten på risikoen, var 45 g/uke (RR 0.890, 95% KI 0.849 til 0.932). Samlet viste studien at inntak av mindre enn 100 g/uke sjokolade kan være assosiert med nedsatt risiko for hjerte- og karsykdom - som i denne studien omfattet hjerneslag, hjerteinfarkt og hjertesvikt.

Den beskyttende effekten av sjokolade forsvant når inntaket oversteg 100 g/uke, sannsynligvis på grunn av den negative effekten av høyt kaloriinntak og/eller fettinntak som følge av høyere sjokoladeforbruk.

Svakheter med studien var at sjokoladeforbruket var selvrapportert og at type sjokolade ikke ble identifisert.

Kilder

Referanser

  1. Ren Y, Liu Y, Sun X-Z, et al. Chocolate consumption and risk of cardiovascular diseases: a meta-analysis of prospective studies. Heart Published Online First: 30 July 2018 . doi:10.1136/heartjnl-2018-313131 DOI