Nyhetsartikkel

Skal profylaktisk antibiotika gis som enkeltdose eller multiple doser?

Hvilken behandling er best ved ortopediske inngrep: Antibiotika gitt som en enkeltdose preoperativt eller som multiple doser perioperativt?

Det mangler dokumentasjon på om profylaktisk antibiotika skal gis som enkeltdose preoperativt eller multiple doser perioperativt hos pasienter som skal gjennomgå ulike typer kirurgiske inngrep. Innenfor ortopedi med implantater, der postoperative infeksjoner kan ha betydelige konsekvenser, diskuteres evidensgrunnlaget.

I en metaanalyse av randomiserte, kontrollerte studier ble effekten av en enkeltdose preoperativt sammenlignet med pre- og postoperativ profylakse ved alle ortopediske prosedyrer som innebar implantater1.

14 RCTs med totalt 9691 ortopediske prosedyrer inngikk i studien. Kvaliteten på originalstudiene ble bedømt som lav.

Forskerne fant ingen forskjell i infeksjonsrisikoen mellom en enkeldose versus multiple doser: Enkel - 83 av 4263 (2 prosent), multiple - 101 av 5428 (2 prosent), odds ratio 0.92 (95% KI 0.56-1.51).

Konklusjon: Det er ingen forskjell i infeksjonsrisiko mellom en enkeltdose og multiple doser med perioperative antibiotika ved ortopediske prosedyrer der implantater ble brukt. Kvaliteten på studiene var imidlertid utilfredsstillende, og det behøves en randomisert, kontrollert studie med tilstrekkelig størrelse til å fastslå om en enkeltdose antibiotika kan anbefales universelt.

Kilder

Referanser

  1. Ryan SP, Kildow BJ, Tan TL, et al. Is There a Difference in Infection Risk Between Single and Multiple Doses of Prophylactic Antibiotics? A Meta-analysis. Clin Orthop Relat Res. 2019 Jan 3. pmid:30811357 PubMed