Nyhetsartikkel

Skjermbruk og lesing blant førskolebarn

Hvordan påvirker økende skjermbruk blant småbarn og førskolebarn deres interesse for og ferdigheter i lesing?

Temaside om Korona

Barn begynner på skolen med varierende leseferdigheter, og disse forskjellene ser ut til å øke over tid hvis man ikke gjør noe1. Hjemmemiljøet, som inkluderer at forelder og barn leser trykte bøker sammen og eksponerer barnet for språk, har vist seg å ha en stor betydning for barnets språkutvikling, skolestart, akademiske prestasjoner og atferd2. I tillegg så styrker det å lese sammen forholdet mellom foreldre og barn i følsomme utviklingsperioder3. Følgelig har man vært opptatt av å identifisere faktorer som kan påvirke utviklingen av barns leseferdigheter hjemme4-5.

Med økende tilgang på og bruk av digitale media er det viktig å finne ut om skjermbruk påvirker off-line aktiviteter som lesing eller om lesing påvirker skjermbruk. I denne prospektive fødselskohort studien6 undersøkte forskerne lesing og skjermbruk ved 24, 36 og 60 måneders alder for å se på sammenhengen mellom skjermbruk og lesing over tid. Studien inkluderte data fra 2440 mødre og barn i Calgary, Canada.

Studien viste at mer skjermbruk ved 24 måneders alder var forbundet med mindre lesing ved 36 måneders alder. Motsatt, mindre tid brukt på lesing ved 36 måneders alder var forbundet med høyere skjermtid ved 60 måneders alder.

Forskerne fant med andre ord et invers forhold mellom skjermbruk og lesing. Tidlig skjermbruk var forbundet med mindre leseaktiviteter som i sin tur førte til mer skjermbruk i høyere alder. Funnene understreker behovet for at helsepersonell og lærere diskuterer retningslinjer for skjermbruk og oppmuntrer familier til å delta i ikke-digitale aktiviteter for å fremme eksponering av tidlig leseferdighet.

Kilder

Referanser

  1. NICHD Early Child Care Research Network. Early child care and children’s development prior to school entry: results from the NICHD study of early child care. Am Educ Res J. 2002;39(1):133–164 doi.org
  2. Barnes E, Puccioni J. Shared book reading and preschool children’s academic achievement: evidence from the Early Childhood Longitudinal Study-Birth cohort. Infant Child Dev. 2017;26(6):e2035 PubMed
  3. Duursma E, Augustyn M, Zuckerman B. Reading aloud to children: the evidence. Arch Dis Child. 2008;93(7):554–557 adc.bmj.com
  4. Johnson AD, Martin A, Brooks-Gunn J, Petrill SA. Order in the house! Associations among household chaos, the home literacy environment, maternal reading ability, and children’s early reading. Merrill Palmer Q (Wayne State Univ Press). 2008;54(4):445–472
  5. Greenwood P, Hutton J, Dudley J, Horowitz-Kraus T. Maternal reading fluency is associated with functional connectivity between the child’s future reading network and regions related to executive functions and language processing in preschool-age children. Brain Cogn. 2019;131:87–93. doi: 10.1016/j.bandc.2018.11.010 DOI
  6. McArthur BA, Browne D, McDonald S, Tough S, Madigan S. Longitudinal Associations Between Screen Use and Reading in Preschool-Aged Children. Pediatrics. 2021;147(6):e2020011429. doi:10.1542/peds.2020-011429 DOI