Nyhetsartikkel

Skjermtid påvirker tilfriskning etter hjernerystelse

Barn med hjernerystelse anbefales å unngå bruk av skjermprodukter de første døgnene etter en hjernerystelse. En studie bekrefter gevinsten av et slikt råd.

Ifølge en studie publisert i JAMA Pediatrics1 har barn som unngår skjermbruk i to dager etter en hjernerystelse, en raskere tilfriskning.

Studien bestod av 125 pasienter i alderen 12 til 25 år som presenterte seg ved akuttmedisinsk avdeling innen 24 timer etter en hjernerystelse. Etter inklusjon ble deltakerne randomisert til en av to grupper. Deltakerne i den ene gruppen fikk fri anledning til å bruke skjerm (tv, datamaskin, smarttelefon, etc.), mens den andre gruppen ble bedt om å avstå fra å bruke skjermprodukter i løpet av de første 48 timene etter skaden.

Resultatene viste at den gruppen (n=66) som hadde fri bruk av skjerm, hadde en median skjermtid på 630 minutter i intervensjonsperioden, mens gruppen som ble bedt om å avstå fra bruk av skjerm, hadde en mediantid på 130 minutter.

Resultatene viste at skjermtid hadde en signifikant innvirkning på pasientenes tilfriskning. Deltakerne som avstod fra bruk av skjerm, hadde kortere symptomvarighet (3,5 dager) enn de som ble tillatt fri skjermtid (8 dager).

Selv om funnene behøver bekreftelse fra større studier, så konkluderer forfatterne at disse funnene støtter de kliniske anbefalingene om å begrense skjermtiden i akuttfasen etter en hjernerystelse.

Kilder

Referanser

  1. Macnow T, Curran T, Tolliday C, et al. Effect of Screen Time on Recovery From Concussion: A Randomized Clinical Trial. JAMA Pediatr. Published online September 07, 2021. doi:10.1001/jamapediatrics.2021.2782 DOI