Nyhetsartikkel

Hvor mye reduserer antihypertensiva blodtrykksrisikoen?

Hvor effektiv er blodtrykksbehandlingen hvis pasienten får normalisert sitt blodtrykk ved hjelp av antihypertensiva, sammenlignet med de som har normalt blodtrykk?

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Bakgrunn

Selv om farmakologisk behandling av hypertensjon gir viktige helsegevinster, så blir risikoen bare delvis redusert sammenlignet med det å ikke ha eller å forsinke utviklingen av hypertensjon. Det viser en ny studie fra USA1.

Materiale og metode

Totalt 26 875 svarte og hvite personer over 45 år ble vurdert og fulgt i forhold til nyoppstått hjerneslag. Forskerne så på sammenhengen mellom nyoppstått hjerneslag og

  • systolisk blodtrykk (SBT) kategorisert som normalt (< 120 mm Hg), prehypertensjon (120-139 mm Hg), stadium 1 hypertensjon (140-159 mm Hg) og stadium 2 hypertensjon (160 mm Hg +)
  • antall blodtrykksmedisiner, klassifisert som ingen, 1, 2, 3 eller flere

Resultater

I løpet av 6,3 års oppfølging oppstod 823 hjerneslag. Nesten halvparten (46%) av populasjonen ble behandlet vellykket for sin hypertensjon (SBT < 140 mm Hg). Innenfor de ulike blodtrykksstrata økte risikoen for hjerneslag for hvert ekstra antihypertensivum med hazard ratio (HR):

  • Normotensive: HR 1.33, konfidensintervall (KI) 1.16-1.52
  • Prehypertensjon: HR 1.15, KI 1.05-1.26
  • Stadium 1 hypertensjon: HR 1.22, KI 1.06-1.39

En vellykket behandlet (SBT < 120 mm Hg) pasient med hypertensjon på 3+ antihypertensiva hadde en marginelt høyere risiko for hjerneslag enn en person med ubehandlet stadium 1 hypertensjon (HR 2.48 versus HR 2.19 relativ til de med SBT < 120 uten antihypertensiv behandling).

Konklusjon

Å oppnå en normotensiv status utelukkende gjennom farmakologisk behandling har en betydelig forebyggende effekt med tanke på hjerneslag. I denne studien oppnådde nesten halvparten av de med høyt blodtrykk i den generelle populasjonskohorten ønsket blodtrykksnivå i følge retningslinjene (SBT < 140 mm Hg), men likevel fikk de ikke redusert sitt risikonivå ned på det nivået som normotensive hadde. Så selv med vellykket behandling er det en vesentlig potensiell gevinst ved å forhindre eller forsinke utvikling av hypertensjon.

Kilder

Referanser

  1. Howard G, Banach M, Cushman M, et al. Is blood pressure control for stroke prevention the correct goal?. Stroke 2015; 46: 1595-1600. doi:10.1161/STROKEAHA.115.009128 DOI