Nyhetsartikkel

Smartklokke oppdager atrieflimmer

Ubehandlet atrieflimmer innebærer en betydelig økt risiko for hjerneslag. Kan en smartklokke bidra til at flere personer blir oppmerksom på at de har en uregelmessig hjerterytme, potensielt atrieflimmer?

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Atrieflimmer er uregelmessig atrieaktivitet med 350-600 impulser per minutt. Underliggende hjertesykdom foreligger hos mer enn 50 prosent, ukjent årsak hos 20-30 prosent. Vanligste årsaker er hypertensiv hjertesykdom og koronarsykdom. Atrieflimmer inndeles i typene paroksysmal, persisterende eller permanent atrieflimmer. Atrieflimmer femdobler risikoen for hjerneslag1. Ofte går tilstanden uoppdaget fordi pasienten ikke registrerer symptomer.

Det er vist at optiske sensorer på bærbare enheter kan påvise uregelmessig puls2. I den aktuelle studien ønsket forskere ved Stanford universitet i California å finne ut om en smartklokke (Apple Watch) var i stand til å oppdage atrieflimmer ved vanlig bruk3.

Apple Watch har en fotopletysmografi sensor som kan oppdage endringer i blodstrømmen ved å bruke lysemitterende og lyssensitive dioder. Når klokken oppdager pulser som varierer over 1 minutt, kan klokken varsle en app på smarttelefonen og som i denne studien oppfordret vedkommende til en telemedisinsk konsultasjon. Appen var tilgjengelig for nedlasting i USA fra november 2017 til august 2018.

Deltakerne i studien var personer som i følge dem selv ikke hadde atrieflimmer, som brukte en smarttelefon og som sa seg villig til å få monitorert hjerterytmen. Det var utviklet en algoritme i smartklokken som kunne registrere mulig atrieflimmer. Dersom klokken varslet om uregelmessig hjerterytme, ble det utført en telemedisinsk konsultasjon og personen ble utstyrt med bærbart utstyr for EKG-registrering over 7 dager. EKG-monitoreringen ble utført 90 dager etter at den uregelmessige pulsen ble oppdaget, samt ved slutten av studien. Formålet var å estimere hvilken andel av de som fikk varsel om uregelmessig puls, som hadde atrieflimmer.

419.297 deltakere ble rekruttert over 8 måneder. I løpet av en median monitoreringsperiode på 117 dager, fikk 2161 deltakere (0,52 prosent) varsel om uregelmessig puls. Blant de 450 deltakerne som returnerte EKG-opptakene og der dataene lot seg analysere, forelå atrieflimmer hos totalt 34 prosent og hos 35 prosent blant de som var 65 år eller eldre. Blant de som fikk varsel om uregelmessig puls fra klokken, var positiv prediktiv verdi 84 prosent for å påvise atrieflimmer på EKG.

20 deltakere med alvorlige symptomer ble henvist direkte til akuttmedisinske mottak. Denne gruppen inneholdt 18 pasienter med atrieflimmer, en med asystole som varte lengre enn 6 sekunder og en som hadde episoder med ventrikkeltakykardi som varte lengre enn 6 sekunder.

På grunnlag av denne studien er det ikke mulig å trekke noen konklusjon om den sanne prevalensen av atrieflimmer, siden bare 21 prosent av de med varsler om uregelmessig puls returnerte EKG-opptakene for analyse.

Studien viste at sannsynligheten for å motta et varsel om uregelmessig puls var lav. Blant deltakerne som fikk et slikt varsel, viste det seg at 34 prosent hadde atrieflimmer og 84 prosent av registreringene var forenlig med atrieflimmer.

Studien var finansiert av Apple. Den hadde flere svakheter, blant annet at bare 450 av 2161 returnerte EKG-strimlene. Studien var ikke designet for å vurdere algoritmen som et screeningverktøy eller for å måle sensitivitet, spesifisitet eller falske positive resultater. Forskerne skriver også at brukere av slike smartklokker som ikke får varsel om uregelmessig puls, likevel kan ha arytmier.

Forfatterne skriver at teknologien trenger å videreutvikles, og bruken i klinisk sammenheng trenger å utforskes nærmere. Studien har imidlertid gitt et grunnlag for videre forskning på digitale hjelpemidler i helsetjenesten.

Kilder

Referanser

  1. Wolf PA, Abbott RD, Kannel WB. Atrial fibrillation as an independent risk factor for stroke: the Framingham Study. Stroke 1991;22:983-988. Stroke
  2. Tison GH, Sanchez JM, Ballinger B, et al. Passive detection of atrial fibrillation using a commercially available smartwatch. JAMA Cardiol 2018;3:409-416. PubMed
  3. Perez MV, Mahaffey KW, Hedlin H, et al. Large-Scale Assessment of a Smartwatch to Identify Atrial Fibrillation. N Engl J Med 2019; 381:1909-1917. doi:10.1056/NEJMoa1901183 DOI