Nyhetsartikkel

Smarttelefon-styrt behandling av migrene

En innovativ løsning i behandlingen av migrene er lansert i USA. Et apparat som bæres på overarmen, styrt av smarttelefon, stimulerer nervesystemet slik at smerten lindres.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

I USA har The US Food and Drug Administration (FDA) godkjent et bærbart nevromodulerende apparat (Nerivio Migra) som kan lindre akutte migrenesmerter. Nerivio Migra bæres på overarmen og bruker trådløse smarttelefon-kontrollerte elektroniske pulser til å lindre migrene gjennom en betinget smertemodulering - en endogen smertemekanisme hvor apparatet stimulerer perifere nerver i overarmen og induserer betinget smertemodulering i andre områder av kroppen. Apparatet festes til overarmen i 30-45 minutter innen 1 time etter at anfallet startet. Den elektriske stimuleringen er følbar, men ikke smertefull.

Utstyret er indisert i akuttbehandlingen av migrene med eller uten aura hos voksne som ikke har kronisk migrene. Nerivio Migra ble godkjent av FDA på bakgrunn av resultatene fra en prospektiv, randomisert, dobbelt-blindet, placebo-kontrollert studie med 252 pasienter som opplevde to til åtte tilfeller av migrene per måned1. Graden av smerter ble registrert ved oppstart og etter 2 og 48 timer.

Aktiv stimulering med Nerivio Migra var signifikant mer effektivt enn sham-stimulering når det gjaldt å oppnå smertelindring (67 prosent vs 39 prosent), smertefrihet (37 prosent vs 18 prosent) og lindring av de mest plagsomme symptomene (46 prosent vs 22 prosent) 2 timer etter behandling.

Den gunstige effekten på smerte vedvarte 48 timer etter behandling. Insidensen av utstyrsrelaterte bivirkninger var lav og viste ingen forskjell mellom behandlingsgruppene.

Ifølge den påtroppende presidenten i the International Headache Society, Messoud Ashina, er "de kliniske data om dette innovative terapeutiske utstyret av meget høy kvalitet. Det indikerer at apparatet kan gi pasientene betydelig lindring av smerter og andre migrenesymptomer uten de bivirkningene som følger med medikamenter".

Kilder

Referanser

  1. Yarnitsky D, Dodick DW, Grosberg BM, et al. Remote Electrical Neuromodulation (REN) Relieves Acute Migraine: A Randomized, Double‐Blind, Placebo‐Controlled, Multicenter Trial. Headache. 2019 May 9. onlinelibrary.wiley.com