Nyhetsartikkel

Smarttelefoner og -klokker kan påvise tidlig Parkinsons sykdom

Apple Watch og Iphone kan brukes til å skille mellom individer med tidlig, ubehandlet Parkinsons sykdom og friske kontroller, viser ny forskning.

Resultatene fra en studie kalt WATCH-PD ble presentert på en virtuell internasjonal kongress om Parkinsons sykdom (PD) og bevegelsesforstyrrelser i september1-2.

Formålet med studien var å fremskaffe en profil på tidlig Parkinsons sykdom (PD) ved hjelp av kliniske og digitale målinger, samt å se om digitale målinger kan differensiere pasienter med PD fra friske kontroller og demonstrere symptomprogresjon hos personer med tidlig, ubehandlet PD. Bakgrunnen for studien er at digital teknologi kan fange opp objektive, hyppige og små endringer i motoriske og ikke-motoriske funksjoner, blant annet ved hjelp av bevegelsessensorer. Hvor god denne teknologien er til å monitorere progresjon ved tidlig, ubehandlet PD er ukjent.

Apple Watch og Iphone ble utstyrt med apper som integrerte standard kliniske vurderinger og nye digitale verktøy som objektivt måler motorisk og kognitiv funksjon. Pasienter med tidlig, ubehandlet PD (mindre enn 2 år siden diagnosen) og aldersmatchede kontroller deltok i en studie som gikk over 12 måneder. Deltakerne utførte motoriske og kognitive oppgaver på Apple Watch og Iphone, samt at sensorer i disse digitale instrumentene registrerte hvor godt deltakerne utførte bestemte bevegelsestester (Movement Disorder Society-Unified Parkinson's Disease Rating Scale, MDS-UPDRS) og gangfunksjon. Disse testene ble utført hjemme av deltakerne annenhver uke. Spørsmål og tester på telefonen ga informasjon om humør, slitenhet, kognisjon og fall, samt kognitive prestasjoner som involverte perseptuelle, verbale, visuelle og finmotoriske ferdigheter. Både klokken og telefonen ble brukt til å monitorere gange, balanse og tremor.

132 individer deltok i studien, 82 med PD og 50 kontroller, gjennomsnittsalder var henholdsvis 63 og 60 år. De ble inkludert ved 17 forskjellige sentra. Gjennomsnittlig MDS-UPDRS motoriske skårer var 24.1 ved PD og 2.7 blant kontroller (p<0.001). Det var også signifikante forskjeller i de finmotoriske testene, ved finger tapping og de kognitive målingene. 

WATCH-PD studien er en av de første multisenter, prospektive, longitudinelle studier av digitale markører av ubehandlede pasienter med tidlig PD. De foreløpige resultatene viser at Apple Watch og Iphones med disse måleinstrumentene kan skille mellom pasienter med tidlig, ubehandlet PD og friske kontroller. Ytterligere analyser av longitudinelle data vil kunne gi mer kunnskap om nytten av slike bærbare, mobile enheter til å måle ulike funksjoner hos pasientene over tid. 

I en kommentar fra en nevrolog og Parkinson ekspert, professor Ludy Shih ved Boston University School of Medicine - som ikke var involvert i studien - fremholder hun hvilke muligheter dette kan innebære i oppfølgingen av PD pasienter, blant annet når det er tid for å endre behandlingen. Samtidig legger hun til at slikt utstyr nok ikke vil fungere for alle, og at pasienter må være motiverte for å gjøre alle registreringene som deltakerne i denne studien måtte utføre.

Kilder

Referanser

  1. Adams J, Dorsey E, Herrero R, et al. WATCH-PD: Wearable Assessments in the Clinic and Home in Parkinson’s Disease: Baseline Analyses. Abstract fra MDS Virtual Congress 2021- www.mdsabstracts.org
  2. Keller DM. Apple Devices Identify Early Parkinson's Disease - Medscape - Sep 24, 2021. www.medscape.com