Nyhetsartikkel

Smitter covid-19 via tårer?

Øynene kan være en inngangsport for det nye coronaviruset, men i hvilken grad smitter infeksjonen via tårer?

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Det er en hypotese at tårevæsken kan være en smittevei for det nye coronaviruset1-2.

I en liten kohort-studie av 17 covid-19 pasienter fra Singapore sammenlignet forskerne prøver tatt av tårer med samtidige nasofaryngeale prøver3. Gjennom hele perioden der de nasofaryngeale prøvene viste tilstedeværelse av virus, var ingen av tåreprøvene positive for virus. Kun én pasient utviklet øyesymptomer, og ingen av disse pasientene debuterte med øyeplager.

Forfatterne konkluderer at risikoen for covid-19 smitte fra en infisert person gjennom tårer, synes å være lav.

Motsatt regner man at øynene kan være en inngangsport for smitte. Hvor viktig denne smittemåten er ved covid-19, finnes det ikke gode tall på, men det er en aktuell smittevei2.

Kilder

Referanser

  1. I. Seah, R. Agrawal. Can the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Affect the Eyes? A Review of Coronaviruses and Ocular Implications in Humans and Animals. Ocul Immunol Inflamm (2020), pp. 1-5. DOI: 10.1080/09273948.2020.1738501 DOI
  2. C.W. Lu, X.F. Liu, Z.F. Jia. 2019-nCoV transmission through the ocular surface must not be ignored. Lancet (2020) www.ncbi.nlm.nih.gov
  3. Jun ISY, Anderson DE, Kang AEZ, et al. Assessing Viral Shedding and Infectivity of Tears in Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Patients. Ophtalmology, 24 March 2020. doi:10.1016/j.ophtha.2020.03.026 DOI