Nyhetsartikkel

Solskadet hud og utvikling av hudkreft

Aktinisk keratose eller solar keratose er en godartet hudskade som utvikles i solskadet hud. Tilstanden øker risikoen for å utvikle hudkreft, plateepitelkreft, men hvor mye?

Aktinisk keratose lesjoner er hudfargede, gulaktige eller erytematøse, dårlig avgrensede, uregelmessig formede, små, skjellende makler eller plakk på soleksponerte steder på kroppen1. De kan være moderat hyperpigmenterte, og overflaten er ru og lett øm. Det kan være fra én til mange lesjoner. Personer som har vært eksponert for intenst sollys over mange år, er i størst risiko. Mer enn 80 prosent av lesjonene forekommer på hudområder som er mest utsatt for sollys som hodet, halsen, underarmene og hendene.

Aktinisk keratose er en av de vanligste hudsykdommene som fører til henvisning til hudlege. Tilstanden gir bekymring for mulig overgang til plateepitelkreft. Studier har til nå ikke gitt klare svar på om det er en slik sammenheng.

I en kohortstudie fra California fulgte forskerne 220 236 pasienter som hadde fått diagnosen aktinisk keratose, og en like stor kontrollgruppe med matchede kontroller men uten aktinisk keratose, i opptil 10 år2. Formålet med studien var å beregne risikoen for å utvikle plateepitelkreft og identifisere mulige risikofaktorer.

Oppfølgingen viste at pasienter med aktinisk keratose hadde en årlig (absolutt) risiko på 1.92 prosent for å utvikle plateepitelkreft sammenlignet med 0.83 prosent i gruppen uten aktinisk keratose. Den kumulative insidensen av plateepitelkreft var 17.1 prosent blant pasientene med aktinisk keratose sammenlignet med 5.7 prosent i kontrollgruppen i løpet av observasjonsperioden.

Blant pasientene med aktinisk keratose hadde de over 80 år 8 ganger økt risiko for plateepitelkreft sammenlignet med de under eller lik 49 år. Blant de yngre i kohorten (under eller lik 49 år) var funn av aktinisk keratose forbundet med en 7 ganger økt risiko for å utvikle plateepitelkreft sammenlignet med de uten aktinisk keratose. Studien viste også at menn og de med flere aktiniske keratoser hadde høyere risiko.

Behandlingsmålene ved aktinisk keratose er å stanse sykdomsutviklingen, forhindre utvikling av hudkreft og kosmetiske grunner. Solbeskyttelse er det viktigste forebyggende tiltaket. Det anbefales solkrem med minimum UVB filter med faktor 15.

De vanlige behandlingsformene er kryoterapi, lokalbehandling med medikament eller fotodynamisk behandling. Ved enkeltlesjoner er kryobehandling eller fotodynamisk behandling vanlige førstevalg. Ved mer utbredte forandringer brukes oftest medikamentell behandling eller fotodynamisk behandling.

Kilder

Referanser

  1. Navarrete-Dechent C, Marchetti MA, Nehal KS. Treatment Approaches for Actinic Keratosis. N Engl J Med. 2019 Jun 6;380(23):2275. doi: 10.1056/NEJMc1904535 DOI
  2. Madani S, Marwaha S, Dusendang JR, et al. Ten-Year Follow-up of Persons With Sun-Damaged Skin Associated With Subsequent Development of Cutaneous Squamous Cell Carcinoma. JAMA Dermatol. Published online March 24, 2021. doi:10.1001/jamadermatol.2021.0372 DOI