Nyhetsartikkel

Sosial angstforstyrrelse blant barn og unge

Kogntiv atferdsterapi er den anbefalte behandlingen av sosial angstforstyrrelse, men slik behandling er lite tilgjengelig for barn og unge. Hvilken effekt har et internettbasert tilbud?

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Sosial angstforstyrrelse som debuterer i barndommen, er en hyppig tilstand som fører til en livslang forstyrrelse og høye sosiale kostnader1. Kognitiv atferdsterapi (KAT) er effektiv for barn og unge med sosial angstforstyrrelse2 og betraktes som førstelinjebehandling3. Imidlertid så rapporteres det at bare ca. 10 prosent av alle med sosial angstforstyrrelse har noensinne vært i kontakt med helsetjenesten for sin sosiale angst, og få mottar effektiv behandling4. Det er flere forklaringer: lav tilgjengelighet på trenede terapeuter, høye behandlingskostnader, lang avstand til klinikkene og den sosiale angstens iboende natur som gjør det vanskelig for den rammede å søke hjelp5.

Internett har økt tilgjengeligheten til evidensbaserte behandlinger for mentale lidelser og et økende antall studier viser positiv effekt av internettbasert KAT blant unge. Selv om slik behandling er godt dokumentert blant voksne, er det til nå kun utført én randomisert, kontrollert studie blant barn og unge. 

Formålet med den aktuelle studien fra Sverige6 publisert i JAMA Psychiatry var å vurdere effekten og konstnad-nytten av en terapeutledet internettbasert kognitiv atferdsterapi for sosial angst blant ungdommer sammenlignet med internettbasert støttebehandling. Barn og ungdommer 10 til 17 år gamle med sosial angstforstyrrelse ble inkludert i studien.

Begge behandlingstilbudene bestod av 10 online moduler, 5 separate foreldre moduler og 3 videosesjoner med en terapeut. Barna/ ungdommene ble fulgt i 3 måneder etter avsluttet behandling. Vurderingen av den primære effekten ble målt ved hjelp av et validert spørreskjema (The Clinician Severity Rating (CSR) avledet fra the Anxiety Disorder Interview Schedule), mens sekundære utfallsmål var ulike funksjonsmål, depresjonssymptomer og helserelaterte kostnader.

103 barn inngikk i studien, 51 ble randomisert til terapeutveiledet KAT og 52 til terapeutveiledet støttebehandling. Gjennomsnittsalderen var 14.1 år og 77 prosent var jenter. Internettbasert KAT var signifikant bedre enn støttebehandlingen til å redusere alvorlighetsgraden av symptomene. Også alle de sekundære utfallsmålene viste signifikant bedre resultater for gruppen som fikk KAT, bortsett fra barnas opplevelse av bedret livskvalitet (ikke-signifikant). Kostnad-nytte analysene indikerte klare kostnadsbesparelser i form av mindre medisinbruk og økt skoleproduktivitet i KAT-gruppen.

Forfatterne konkluderer at internettbasert KAT er en effektiv og kostnadsnyttig intervensjon for barn og unge med sosial angstforstyrrelse. Å etablere et slikt tilbud i klinisk praksis kan markant øke tilgjengeligheten på effektive intervensjoner ved sosial angstforstyrrelse.

Kilder

Referanser

  1. Stein DJ, Lim CCW, Roest AM, et al; WHO World Mental Health Survey Collaborators. The cross-national epidemiology of social anxiety disorder: data from the World Mental Health Survey Initiative. BMC Med. 2017;15(1):143. doi:10.1186/s12916-017-0889-2 DOI
  2. Scaini S, Belotti R, Ogliari A, Battaglia M. A comprehensive meta-analysis of cognitive-behavioral interventions for social anxiety disorder in children and adolescents. J Anxiety Disord. 2016;42:105-112. doi:10.1016/j.janxdis.2016.05.008 DOI
  3. Pilling S, Mayo-Wilson E, Mavranezouli I, et al; Guideline Development Group. Recognition, assessment and treatment of social anxiety disorder: summary of NICE guidance. BMJ. 2013;346:f2541. doi:10.1136/bmj.f2541 DOI
  4. Merikangas KR, He JP, Burstein M, et al. Service utilization for lifetime mental disorders in U.S. adolescents: results of the National Comorbidity Survey-Adolescent Supplement (NCS-A). J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2011;50(1):32-45. doi:10.1016/j.jaac.2010.10.006 DOI
  5. Dalrymple KL, Zimmerman M. Treatment-seeking for social anxiety disorder in a general outpatient psychiatry setting. Psychiatry Res. 2011;187(3):375-381. doi:10.1016/j.psychres.2011.01.004 DOI
  6. Nordh M, Wahlund T, Jolstedt M, et al. Therapist-Guided Internet-Delivered Cognitive Behavioral Therapy vs Internet-Delivered Supportive Therapy for Children and Adolescents With Social Anxiety Disorder: A Randomized Clinical Trial. JAMA Psychiatry. Published online May 12, 2021. doi:10.1001/jamapsychiatry.2021.0469 DOI