Nyhetsartikkel

Søvnforstyrrelser og utvikling av Alzheimers sykdom

Forskning tyder på at søvnforstyrrelser kan være en medvirkende årsak til utvikling av Alzheimers sykdom. En stor amerikansk studie har sett nærmere på denne sammenhengen.

Ettersom befolkningen eldes, vil tilstander som Alzheimers sykdom bli stadig hyppigere og med betydelige ekstrakostnader for samfunnet. Det er derfor stor interesse for å finne risikofaktorer vi kan påvirke og som kan minske risikoen for å utvikle Alzheimers sykdom. Søvnforstyrrelser er ikke på toppen av denne listen, men kanskje den burde være det?

Avleiring av unormalt amyloid i sentralnervesystemet er kraftig økt ved Alzheimers sykdom. Amyloide plakk i hjernen synes å utvikle seg raskere blant pasienter med kronisk søvnmangel1. Forskning har vist at utilstrekkelig med søvn kan være en risikofaktor for å utvikle Alzheimers sykdom2-3.

I en studie publisert i Journal of the American Geriatrics Society4 gjorde forskerne en matchet case-control-studie av data fra personer over 65 år som mottar hjelp fra amerikanske Medicare. Personer som nylig hadde fått diagnosen Alzheimers sykdom i perioden fra 2013 til 2020, ble inkludert i studien. Det samme ble kontrollpersoner som ikke utviklet Alzheimers sykdom i samme periode. Matchingen ble gjort for alder, kjønn, rase og tidspunkt de startet med Medicare. Søvnforstyrrelse ble registrert dersom journaldataene viste at pasienten hadde søkt hjelp for søvnproblemer - før eventuell utvikling av Alzheimers sykdom.

Totalt inngikk 3.539.244 brukere av Medicare i studien. 1.769.622 personer 65 år eller eldre hadde fått diagnosen Alzheimers sykdom. Medianalder var 84 år, 64 prosent var kvinner, 10 prosent var sorte eller hispaniske og 52 prosent hadde hatt tidligere søvnproblemer. Sammenlignet med de uten Alzheimers sykdom hadde de med sykdommen 2.5 ganger høyere odds for å ha søvnforstyrrelser før diagnosen ble stilt (matchet odds ratio = 2.52, 95% KI 2.51–2.54, p < 0.001).

Forskerne konkluderer at de finner en sammenheng mellom søvnforstyrrelser og utvikling av Alzheimers sykdom i denne populasjonen. Funnene er i overensstemmelse med dyrestudier som tyder på en årsakssammenheng mellom kronisk dårlig søvn og Alzheimers sykdom5. Mekanismen bak dette antydes å være redusert fjerning av hjerneplakk av det gliale-lymfatiske systemet (det glymfatiske system) som er mer aktivt under søvnfaser med langsomme hjernebølger6.

Forskerne innrømmer at det er svakheter med studien og at det behøves prospektive studier for å granske denne mulige sammehengen bedre. De fremholder at kronisk dårlig søvn er en modifiserbar risikofaktor for utvikling av Alzheimers sykdom og kan som sådan innebære en mulighet for effekt av forebyggende tiltak.

Kilder

Referanser

  1. de Almondes KM, Costa MV, Malloy-Diniz LF, Diniz BS. Insomnia and risk of dementia in older adults: systematic review and meta-analysis. J Psychiatr Res. 2016; 77: 109- 115. doi:10.1016/j.jpsychires.2016.02.021 DOI
  2. Xie L, Kang H, Xu Q, et al. Sleep drives metabolite clearance from the adult brain. Science. 2013;342(6156):373-377. www.science.org
  3. Ding D, Wang X, Li Q, Li L, Wu J. Research on the glial-lymphatic system and its relationship with Alzheimer's disease. Front Neurosci. 2021;15:605586. www.frontiersin.org
  4. Dun C, Walsh CM, Chu NM, McAdams-DeMarco M, Hashim F, Makary MA. Sleep disorders and the development of Alzheimer's disease among U.S. Medicare beneficiaries published online ahead of print, 2021 Oct 13. J Am Geriatr Soc. 2021;10.1111/jgs.17498. doi:10.1111/jgs.17498 DOI
  5. Kang JE, Lim MM, Bateman RJ, et al. Amyloid-β dynamics are regulated by orexin and the sleep-wake cycle. Science. 2009; 326(5955): 1005- 1007. doi:10.1126/science.1180962 DOI
  6. Sleep deprivation increases Alzheimer's protein. National Institutes of Health (NIH). April 23, 2018. Accessed August 22, 2021. www.nih.gov