Nyhetsartikkel

Søvnposisjonsterapi for nattlig gastroøsofageal refluks

Nattlige refluksplager "forsurer" nattesøvnen til mange. Kan posisjonen vi sover i, minske syrerefluksen til øsofagus?

Opptil 80 prosent av pasienter med gastroøsofageal reflukssykdom (GØRS) opplever symptomer om natten, som halsbrann og sure oppstøt, noe som kan ha en negativ innvirkning på søvnkvaliteten og funksjonen på dagtid1. Livsstilstiltak, som å heve hodeenden av sengen og forlengelse av tiden mellom middag og leggetid, gir ofte ikke tilstrekkelig lindring. Bruk av protonpumpehemmere er svært effektivt for dagtidssymptomer, men har begrenset effekt på nattlige reflukssymptomer2. Andre løsninger er derfor av stor interesse.

Eksperimentelle studier tyder på at søvnposisjon spiller en rolle i forekomsten av nattlig gastroøsofageal refluks, og venstre sideleie synes å være mest gunstig3. Forklaringen på dette antas å være at i høyre sideleie befinner magesekken seg over nedre del av øsofagus, noe som gir mer refluks.

Målet med den aktuelle studien publisert i Clinical Gastroenterology and Hepatology4 var å evaluere hvilken effekt en ny elektronisk bærbar enhet for søvnposisjonsterapi har på nattlige reflukssymptomer. Studien var dobbel-blind, randomisert sham-kontrollert og de inkluderte pasientene hadde nattlige symptomer på gastroøsofageal refluks.

Pasientene ble rådet til å sove i venstre sideleie og ble randomisert til en elektronisk bærbar enhet for søvnposisjonsterapi, programmert til enten å produsere en vibrasjon når de var i høyre sideleie (intervensjon) eller bare i løpet av de første 20 minutter (sham). Pasientene ble bedt om å plassere enheten (40 mm × 40 mm × 7 mm) over sternum med et selvklebende klister. Det primære resultatet var behandlingssuksess, definert som en reduksjon på 50 prosent eller mer i den nattlige refluksskåren. Sekundære utfall inkluderte endring i søvnposisjon og reflukssymptomer.

100 pasienter deltok i studien. Behandlingen var vellykket hos 44 prosent (22 av 50) i intervensjonsgruppen mot 24 prosent (12 av 50) i sham-gruppen. Signifikant færre av pasientene i intervensjonsgruppen sov i høyre sideleie versus de i sham-gruppen, 2 prosent versus 24 prosent. Og signifikant flere i intervensjonsgruppen sov i venstre sideleie sammenlignet med kontrollgruppen, 61 prosent versus 39 prosent. Pasientene i intervensjonsgruppen hadde flere refluksfrie netter enn kontrollgruppen.

Forfatterne konkluderer at søvnposisjonsterapi ved bruk av en elektronisk bærbar enhet fremmer søvn i venstre sideleie og lindrer effektivt nattlige reflukssymptomer sammenlignet med sham behandling.

Kilder

Referanser

  1. Fujiwara Y, Arakawa T, Fass R. Gastroesophageal reflux disease and sleep disturbances. J Gastroenterol. 2012;47(7):760-769. doi:10.1007/s00535-012-0601-4 DOI
  2. Chey WD, Mody RR, Wu EQ, et al. Treatment patterns and symptom control in patients with GERD: US community-based survey. Curr Med Res Opin. 2009;25(8):1869-1878. doi:10.1185/03007990903035745 DOI
  3. Schuitenmaker JM, van Dijk M, Oude Nijhuis RAB, Smout AJPM, Bredenoord AJ. Associations Between Sleep Position and Nocturnal Gastroesophageal Reflux: A Study Using Concurrent Monitoring of Sleep Position and Esophageal pH and Impedance. Am J Gastroenterol. 2022;117(2):346-351. doi:10.14309/ajg.0000000000001588 DOI
  4. Schuitenmaker JM, Kuipers T, Oude Nijhuis RAB, et al. Sleep Positional Therapy for Nocturnal Gastroesophageal Reflux: A Double-Blind, Randomized, Sham-Controlled Trial published online ahead of print, 2022 Mar 14. Clin Gastroenterol Hepatol. 2022;S1542-3565(22)00247-6.