Nyhetsartikkel

Spinalanestesi eller narkose ved hoftekirurgi hos eldre?

Er spinalanestesi bedre enn generell anestesi ved operasjoner av eldre mennesker med lårhalsbrudd?

Nesten alle med lårhalsbrudd må opereres, oftest med spinalanestesi eller generell anestesi. Observasjonsstudier har tydet på at spinalanestesi kan gi lavere risiko for død, delirium, større medisinske komplikasjoner og kortere sykehusopphold enn generell anestesi1-5. Randomiserte studier har gitt sprikende resultater, og de fleste studiene er mer enn 30 år gamle og reflekterer ikke dagens praksis.

I en randomisert, kontrollert studie publisert i New England Journal of Medicine6 var formålet å sammenligne gangfunksjonen etter spinalanestesi eller generell anestesi blant eldre som ikke hadde gangvansker før bruddet. Det primære utfallsmålet var en kombinasjon av død eller manglende evne til å gå 3 meter av seg selv eller med en gåramme eller stokk 60 dager etter inngrepet. Sekundære utfallsmål var død innen 60 dager, delirium, tid til utskriving og bevegelighet etter 60 dager. Pasientene ble rekruttert fra amerikanske og kanadiske sykehus.

Totalt inngikk 1600 pasienter i studien. Gjennomsnittsalderen var 78 år og 67 prosent av pasientene var kvinner.

  • Det primære utfallsmålet forekom hos 18.5 prosent i spinalanestesi-gruppen mot 18.0 prosent i generell anestesi-gruppen.
  • Manglende evne til å gå uten hjelp etter 60 dager var henholdsvis 15.2 prosent og 14.4 prosent.
  • Død innen 60 dager forekom hos 3.9 prosent og 4.1 prosent.
  • Delirium forekom hos 20.5 prosent i spinalanestesi-gruppen og 19.7 prosent i generell anestesi-gruppen.

Forfatterne konkluderer at spinalanestesi ved lårhalsbrudd hos eldre ikke var bedre enn generell anestesi bedømt ved overlevelse og gjenvinning av gangfunksjon etter 60 dager. Insidensen av delirium var den samme for de to anestesiformene.

Kilder

Referanser

  1. Neuman MD, Silber JH, Elkassabany NM, Ludwig JM, Fleisher LA. Comparative effectiveness of regional versus general anesthesia for hip fracture surgery in adults. Anesthesiology 2012;117:72-92. PubMed
  2. Ahn EJ, Kim HJ, Kim KW, et al. Comparison of general anaesthesia and regional anaesthesia in terms of mortality and complications in elderly patients with hip fracture: a nationwide population-based study. BMJ Open 2019;9(9):e029245-e029245. PMID: 31501111 PubMed
  3. Ravi B, Pincus D, Choi S, et al. Association of duration of surgery with postoperative delirium among patients receiving hip fracture repair. JAMA Netw Open 2019;2(2):e190111-e190111. PMID: 30794305 PubMed
  4. Chu C-C, Weng S-F, Chen K-T, et al. Propensity score-matched comparison of postoperative adverse outcomes between geriatric patients given a general or a neuraxial anesthetic for hip surgery: a population-based study. Anesthesiology 2015;123:136-147. PubMed
  5. Neuman MD, Rosenbaum PR, Ludwig JM, Zubizarreta JR, Silber JH. Anesthesia technique, mortality, and length of stay after hip fracture surgery. JAMA 2014;311:2508-2517. Journal of the American Medical Association
  6. Neuman MD, Feng R, Carson JL, et al. Spinal Anesthesia or General Anesthesia for Hip Surgery in Older Adults. N Engl J Med. 2021;385(22):2025-2035. doi:10.1056/NEJMoa2113514 DOI