Nyhetsartikkel

Spironolakton mot akne?

Spironolakton er i flere studier vist å være effektivt ved akne hos kvinner. Legemidlet er imidlertid ikke godkjent for denne indikasjonen i Norge, og det er klassifisert som dopingmiddel av WADA.

Spironolakton er et antiandrogen som blokkerer androgenreseptorer og hemmer biosyntesen av androgen. Det hemmer blant annet omdannelsen av androstendion til testosteron. Den samlede antiandrogene effekten medfører 30-50 prosent reduksjon i utskillelsen av sebum. 

En systematisk oversikt fra 2009 fant utilstrekkelig dokumentasjon til å kunne bekrefte effekten av spironolakton blant kvinner med akne1, men senere har en rekke studier rapportert om behandlingseffekt2-4. Vanlig dosering er 50-100 mg per dag. Forsiktig initial dosering med 25 til 50 mg per dag og gradvis doseøkning, ser ut til å begrense bivirkningene. Blokkeringen av testosteron kan forårsake brystutvikling hos menn, derfor brukes spironolakton mot akne bare blant kvinner.

I en retrospektiv studie fra Mayo-klinikken4 ble 395 pasienter med medianalder 32 år behandlet med spironolakton peroralt 100 mg daglig. 66 prosent anga komplett respons og 85 prosent hadde komplett eller delvis respons høyere enn 50 prosent. Mediantiden til initial respons og maksimum respons var 3 og 5 måneder. Effekt ble observert ved alle undertyper av akne, også ved papulopustuløs og nodulocystisk akne. Pasienter som ble behandlet over lengre tid (median 13 måneder), hadde få bivirkninger. Forfatterne konkluderer at spironolakton er en sikker og effektiv behandling av akne blant kvinner.

En liknende studie fra Mayo-klinikken har tidligere funnet gunstig effekt av spironolakton tabletter blant jenter 14 til 20 år gamle5.

Også kombinasjonsbehandling med benzoyl peroksid + spironolakton 50 mg har vist bedre effekt enn benzoyl peroksid alene.

UpToDate6 angir at bivirkninger av spironolakton kan være menstruasjonsforstyrrelser, ømme bryst, mindre gastrointestinale symptomer, hyperkalemi, ortostatisk hypotensjon, hodepine, svimmelhet, tretthet. Lavere doser (≤100 mg daglig) gir færre bivirkninger. Bivirkninger som menstruasjonsforstyrrelser og brystømhet kan motvirkes ved samtidig bruk av p-piller.

Feminisering av mannlig fetus er en potensiell risiko for pasienter som blir gravide mens de tar spironolakton. Derfor er rådet til kvinner å unngå graviditet når de bruker spironolakton og å stanse behandlingen hvis de blir gravide.

Spironolakton står på WADAs dopingliste. Legemidlet er ikke godkjent for indikasjonen akne hos kvinner i Norge.

NHI.no har tidligere rapportert om effekten av spironolakton i lokalbehandlingen av akne med en ansiktskrem.

Kilder

Referanser

  1. Brown J, Farquhar C, Lee O, et al. Spironolactone versus placebo or in combination with steroids for hirsutism and/or acne. Cochrane Database Syst Rev 2009; :CD000194. Cochrane (DOI)
  2. Saint-Jean M, Ballanger F, Nguyen JM, et al. Importance of spironolactone in the treatment of acne in adult women. J Eur Acad Dermatol Venereol 2011; 25:1480. PubMed
  3. Grandhi R, Alikhan A. Spironolactone for the Treatment of Acne: A 4-Year Retrospective Study. Dermatology 2017; 233:141. PubMed
  4. Roberts EE, Nowsheen S, Davis MDP, et al. Treatment of acne with spironolactone: a retrospective review of 395 adult patients at Mayo Clinic, 2007-2017. J Eur Acad Dermatol Venereol 2020; 34:2106. PubMed
  5. Roberts EE, Nowsheen S, Davis DMR, et al. Use of spironolactone to treat acne in adolescent females. Pediatr Dermatol 2020. PMID: 33009838. PubMed
  6. Graber E. Acne vulgaris: Management of moderate to severe acne. UpToDate, last updated Dec 09, 2020. UpToDate