Nyhetsartikkel

Spørreundersøkelse om hvordan pandemien påvirker fastlegene

Arbeidssituasjonen til fastlegene er ekstraordinær under pandemien. Kommunikasjonen med pasientene er blitt dramatisk endret, ikke minst i form av videokonsultasjoner.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Kjære fastlege og kollega!

Det er fasinerende hvordan fastlegene på rekordtid har klart å tilpasse seg den ekstraordinære arbeidssituasjonen under pandemien, med videokonsultasjoner og andre tiltak. For å dokumentere dette, trenger vi din hjelp.

Fastlegene bak Fastlegeordningen 2.0 - Trønderopprøret, vil invitere deg som fastlege til en ny digital undersøkelse som slippes 2. Påskedag. NEL og det allmennmedisinske forskningsmiljøet ved NTNU ved bl.a. prof. Linn Getz har vært viktige samarbeidspartnere i utforming og faglig forankring av undersøkelsen. Den er lett å fylle ut på din egen telefon eller nettbrett.

Den forrige undersøkelsen dokumenterte fastlegenes omfattende rolle i helsevesenet, nemlig hva en fastlege gjør i løpet av en arbeidsdag. Datamaterialet fra denne undersøkelsen analyseres nå av flere forskere ved NTNU, noe som forhåpentligvis vil resultere i flere artikler de neste årene.

Denne nye undersøkelsen omhandler din hverdag akkurat nå: Korona-pandemien har endret norske fastlegers arbeidshverdag på rekordtid. Antallet fysiske konsultasjoner på legekontorene har sunket dramatisk. I stedet kommuniserer fastlegene gjennom blant annet video. Videokonsultasjoner kan være godt egnet i dagens smittesituasjon, samtidig er det ønskelig å vite hvor godt dette mediet egner seg til å vurdere fastlegens panorama av andre problemstillinger. Fanges signaler på alvorlig sykdom opp godt nok?

Hovedfokus er å kartlegge hvordan det er å være fastlege under pandemien, å fange fastlegenes opplevelse av en situasjon med nye arbeidsmetoder, utfordringer med drift av legekontor og bekymring knyttet til potensiell smitte.

NHI deltar i prosjektet først og fremst fordi vi anser undersøkelsen, og den planlagte studien som nyttig for vår viktigste brukergruppe, fastlegene. Videre ønsker vi å bidra til innsikt i hvordan fastlegenes digitale arbeidsforhold utvikler seg. Bedre innsikt gir oss mulighet til å basere videreutvikling av NEL som klinisk verktøy på kunnskap om brukernes reelle behov og preferanser. Ettersom NHI har mulighet til å kommunisere direkte med alle våre brukere, er vi også en naturlig samarbeidspartner for å rekruttere respondenter – en undersøkelse vi for øvrig tror våre brukere anser som verdifull for allmennlegestanden.

Det er med andre ord bare å glede seg til ny mail med lenke til undersøkelsen som kommer til deg 2. påskedag.

Spre gjerne nyheten til dine kolleger, og ta gjerne kontakt med oss om du ikke mottar lenke på post@flo20.no

Vi håper så mange som mulig tar seg tid til å svare på undersøkelsen.

 

GOD PÅSKE!


Tor Magne Johnsen og Børge Lønnebakke Norberg