Nyhetsartikkel

Sputnik-vaksinen er trygg og effektiv

Den russiske vaksinen var den første på markedet. Den ble møtt av mye skepsis i Vesten fordi uttestingen var mangelfull og baserte seg på fase 1- og 2-studier. Nå foreligger foreløpige resultater fra fase 3-studien.

Russerne har dessuten slitt med å få i gang masseproduksjonen, men nå har det løsnet og vaksinen eksporteres til stadig flere land, særlig fattige land. 

2. februar publiserte The Lancet foreløpige resultater fra en fase 3 studie med Sputnik V covid-19 vaksine1 ledsaget av kommentarer i en lederartikkel2. Resultatene viser en konsistent beskyttende effekt blant deltakerne i alle aldersgruppene. Vaksinen benytter rekombinante adenovirus 26 (Ad26) og adenovirus 5 (Ad5) som vektorer (bærere) for spike-proteinet til SARS-CoV-2 (the full-length SARS-CoV-2 glycoprotein S). Vaksinen gis som to doser med 21 dagers intervall. I den første dosen brukes Ad26 som vektor og i den andre brukes Ad5. Skifte av vektor gjøres for å overkomme eventuell adenovirus-immunitet i befolkningen.

Bruken av adenovirus som vektor brukes også i Oxford-AstraZeneca vaksinen og i Johnson & Johnson vaksinen, men disse vaksinene bruker bare én vektor. Bærervirusene er modifiserte og kan ikke føre til infeksjon. De svekkede virusene trenger inn i cellene, presenterer spike-proteinet, men vil selv replikeres i veldig liten grad. De vaksine-infiserte cellene blir etter hvert ødelagte av den immuniteten de utløser.

Sputnik-vaksinen er fysisk robust og tillater lagring ved en temperatur på rundt –18°C. Ulempen med slike rekombinante adenovirus-baserte vaksiner er at det kreves store doser partikler, noe som er krevende i produksjonen av vaksinen.

Russerne publiserte data fra fase 1 og 2 i september3. De viste at vaksinen syntes sikker og indikerte god immunrespons. Interim-rapporten fra fase 3-studien som nå publiseres, baserere seg på mer enn 20.000 deltakere, hvorav 75 prosent fikk vaksinen. Komorbiditet var tilstede hos omtrent 25 prosent av deltakerne. 62 (1.3 prosent) av 4.902 individer i placebogruppen og 16 (0.1 prosent) av 14.964 deltakere i vaksinegruppen hadde bekreftet SARS-CoV-2 infeksjon 21 dager eller senere etter den første dosen. Insidens-observasjoner viste at immunitet mot covid-19 oppstod i løpet av 18 dager etter den første dosen. Denne beskyttelsen gjaldt for alle, også de eldre enn 60 år. Det var 3 dødsfall i vaksinegruppen blant personer med betydelig komorbiditet og ble oppfattet som ikke relatert til vaksinen. Ingen alvorlige vaksinerelaterte bivirkninger ble registrert.

Vaksineeffekten basert på antall bekreftede covid-19 tilfeller fra dag 21 etter at første dose av vaksinen var satt, var 91.6 prosent. I tillegg observerte man at alvorlighetsgraden av sykdom etter at første dosen var satt (før 21 dager), var avtakende etterhvert som immunitet oppstod.

Utviklingen av Sputnik V-vaksinen har blitt kritisert4 for å være forhastet, at de har kuttet hjørner og at den ikke har vært transparent. Men, som det står i lederartikkelen i The Lancet, så er utfallet i den foreliggende rapporten klart og demonstrerer at vitenskapelige prinsipper for vaksinasjon er fulgt. Noe som betyr at vi har enda en ny vaksine som kan brukes i kampen mot covid-19.

Kilder

Referanser

  1. Logunov DY Dolzhikova IV Shcheblyakov DV et al. Safety and efficacy of an rAd26 and rAd5 vector-based heterologous prime-boost COVID-19 vaccine: an interim analysis of a randomised controlled phase 3 trial in Russia.Lancet. 2021; (published online Feb 2.) www.thelancet.com
  2. Jones I, Roy P. Sputnik V COVID-19 vaccine candidate appears safe and effective. The Lancet, published February 02, 2021. www.thelancet.com
  3. Logunov DY, Dolzhikova IV, Zubkova OV, et al. Safety and immunogenicity of an rAd26 and rAd5 vector-based heterologous prime-boost COVID-19 vaccine in two formulations: two open, non-randomised phase 1/2 studies from Russia published correction appears in Lancet. 2021 Jan 9;397(10269):98. Lancet. 2020;396(10255):887-897. doi:10.1016/S0140-6736(20)31866-3 DOI
  4. Cohen J. Russia's claim of a successful COVID-19 vaccine doesn't pass the ‘smell test,’ critics say. Science. 2020; (published online Nov 11.) Doi: 10.1126/science.abf6791 DOI