Nyhetsartikkel

Stamceller vs medikamenter ved MS

En studie som sammenligner autolog hematopoietisk stamcelle transplantasjon med ulike biologiske medisiner, er i startfasen. Men det er ikke den første studien av sitt slag.

Temaside om Korona

Medscape omtaler oppstart av den første studien som sammenligner sikkerhet og effekt av stamcelle transplantasjon med de beste tilgjengelige medikamenter ved attakkvis multippel sklerose (relapsing MS)1. I studien sammenlignes om en engangs transplantasjon av autologe hematopoietiske stamceller er bedre enn de best tilgjengelige biologiske medisinene - som natalizumab, alemtuzumab, okrelizumab og rituximab.

Det finnes en rekke medikamenter som brukes i behandlingen av attakkvis MS. De varierer i effekt, sikkerhet og kostnader. Mange medikamenter fører ikke til kontroll av sykdommen. Tidligere studier har vist at autolog hematopoietisk stamcelle transplantasjon kan ha en potent og langvarig effekt, noe som betyr at en kan oppnå full kontroll over sykdommen i flere år uten tilleggsbehandling. Men ifølge Medscape er slik behandling aldri blitt formelt testet i en direkte sammenligning med det som beskrives som tredjelinje medikamenter, som er effektive, men kan ha alvorlige bivirkninger - noe som også stamcelle transplantasjon kan ha.

Forskerne bak studien forklarer at ved en transplantasjon er risikoen knyttet til selve transplantasjonen og at etter 6 måneder er det svært få bekymringer knyttet til sikkerhet. Med medikamenter er det motsatt, risikoen øker med behandlingstiden.

En annen mulig fordel med transplantasjon er kostnader. Selv om en transplantasjon har sin pris, er alle kostnader knyttet til selve intervensjonen. Medikamenter er kostbare og kostnadene øker over tid.

Den nye studien foregår i USA og Storbritannia. Observasjonstiden er opptil 36 måneder.

Selv om Medscape omtaler dette som den første studien som sammenligner stamcelletransplantasjon med biologiske medisiner, er ikke det helt sant. Siden 2018 har det pågått en studie i Norge, Sverige og Danmark der man sammenligner autolog stamcelle transplantasjon med det biologiske midlet alemtuzumab. Studien antas avsluttet i 2021.

En enda tidligere studie er MIST-studien som er avsluttet, og som viste svært positive resultater2. Denne studien startet i 2006 og omtales som en preliminær studie.

Kilder

Referanser

  1. McNamara D. First direct comparison of stem cells vs drugs in MS underway. Medscape, January 10, 2020. www.medscape.com
  2. Burt RK, Balabanov R, Burman J, et al. Effect of nonmyeloablative hematopoietic stem cell transplantation vs continued disease-modifying therapy on disease progression in patients with relapsing-remitting multiple sclerosis. A randomized clinical trial. JAMA. 2019;321(2):165-174. doi:10.1001/jama.2018.18743 DOI