Nyhetsartikkel

Statiner og muskelsymptomer

Statiner har en sentral plass i behandlingen og forebyggingen av kardiovaskulære sykdommer, men ikke alle tolererer disse medikamentene.

Temaside om Korona

Helt siden lanseringen av statiner tilbake til 1987 har disse kolesterolsenkende legemidlene vært svært effektive i behandlingen av og forebyggingen av kardiovaskulære sykdommer. Imidlertid, ikke alle pasienter tolererer disse medikamentene. Statinintoleranse medfører først og fremst bivirkninger fra skjelettmuskulaturen, benevnt statin assosierte muskel symptomer (SAMS)1. Det har vist seg vanskelig å behandle SAMS, og det finnes ingen biomarkører eller tester som kan brukes til å skille SAMS fra andre typer muskelsmerter.

Man regner at 70-80% tolererer statiner, mens man mistenker intoleranse hos 20-30%. Bekreftet intoleranse angis å forekomme hos 5-6%. Studier kan tyde på at insidensen av SAMS er lavere enn dette2: Insidensen er lavere i blindete RCTs (1% til 5%)3 sammenlignet med observasjonsstudier (7% til 29%)4. Insidens av myopati oppgis til ca. 1 per 10.000 per år, mens insidensen av rabdomyolyse er ca. 1 per 100.000 per år.

Symptomer som er forbundet med SAMS3-4:

 • Bilaterale muskesmerter
 • Involverer større muskelgrupper (lår, setemuskler, legger, skulderbuen)
 • Arter seg som muskelverk, svakhet, sårhet, stivhet, krampetendens, ømhet eller generell slitenhet
 • Plagene starter vanligvis 4 til 6 uker etter oppstart med statin, eller de kan starte etter doseøkning

Risikofaktorer for SAMS4:

 • Interaksjon med andre medikamenter
 • Høydose statinterapi
 • Tidligere myopati med andre lipidmodifiserende medikament
 • Intens fysisk aktivitet
 • Nedsatt lever eller nyrefunksjon
 • Rusmisbruk

I noen tilfeller kan CK være forhøyet, men CK kan også være normal.

I følge UpToDate er pravastatin og fluvastatin forbundet med færre bivirkninger. Pasienter som heller ikke tolererer daglige doser av disse medikamentene, kan forsøke annenhver dag eller sjeldnere.

Kilder

Referanser

 1. Mancini GBJ, Baker S, Bergeron J, et al. Diagnosis, Prevention, and Management of Statin Adverse Effects and Intolerance: Canadian Consensus Working Group Update (2016). Canadian Journal of Cardiology 2016;32:S35-S65.
 2. Collins R, Reith C, Emberson J, et al. Interpretation of the evidence for the efficacy and safety of statin therapy. Lancet 2016;388:2532-61. PubMed
 3. Rosenson RS, Baker SK, Jacobson TA, et al. An assessment by the Statin Muscle Safety Task Force: 2014 update. J Clin Lipidol 2014;8:S58-71. PubMed
 4. Stroes ES, Thompson PD, Corsini A, et al. Statin-associated muscle symptoms: impact on statin therapy—European Atherosclerosis Society Consensus Panel Statement on Assessment, Aetiology and Management. Eur Heart J 2015.