Nyhetsartikkel

Statiner øker risikoen for diabetes

Statiner øker risikoen for diabetes, også blant de med høy risiko for diabetes. Fordelene med statiner oppveier likevel ulempene med slik legemiddelbruk.

Temaside om Korona

Flere kliniske studier av statiners forebyggende effekt på hjerte- og karsykdom har rapportert om økt risiko for type 2-diabetes ved statinbehandling. Deltakerne i disse studiene hadde i utgangspunktet en lav risiko for diabetes.

En amerikansk studie (Diabetes Prevention Program Outcomes Study) fulgte en gruppe pasienter med høy risiko for å få diabetes over 10 års periode1. Gruppen bestod av 3234 pasienter og ble fulgt med årlige målinger av glukosetoleranse og annethvert år målinger av fastende glukose. Lipidprofilen ble målt årlig og eventuell statinbehandling ble startet av pasientenes egen lege.

Etter 10 år hadde vel en tredjedel av pasientene startet med statin. Bruk av statin var forbundet med vel 30% høyere risiko for å få diabetes etter at forskerne hadde justert for kjente risikofaktorer og potensielle konfoundere. Studien viser at statinbruk øker risikoen for diabetes også i populasjoner med høy risiko for diabetes.

På tross av dette er det fortsatt slik at fordelene med bruk av statiner er klart høyere enn risikoene. Forskerne betoner imidlertid at det er viktig at glukosestatus monitoreres og at pasientene oppfordres til en sunn livsstil.

Kilder

Referanser

  1. Crandall JP, Mather K, Rajpathak SN, et al. Statin use and risk of developing diabetes: results from the Diabetes Prevention Program. BMJ Open Diabetes Research & Care 2017. dx.doi.org