Nyhetsartikkel

Statiner ved covid-19

Det pågår et kappløp om å finne medikamenter med gunstige effekter ved covid-19 sykdom. Kan statiner være til nytte?

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

SARS-CoV-2 har med voldsom fart spredt seg rundt i hele verden de siste 6 månedene. Med sin høye infektivitet har sykdommen snart rammet 30 millioner mennesker og 900.000 er døde. En mangel på spesifikk medikamentell behandling har utløst et globalt kappløp om å utvikle eller søke etter ny terapi, samt å se om eksisterende medikamenter som hydroksyklorokin og azitromycin kunne ha effekt. Økende innsikt i sykdommens patofysiologi har skiftet fokuset til bruk av antivirale medikamenter (eks. Remdesivir), antiinflammatoriske og immunosuppressive stoffer. Å finne en ny indikasjon for gamle medikamenter utviklet for andre sykdommer har den fordelen at detaljert informasjon eksisterer når det gjelder deres farmakologiske og sikkerhets profil, noe som er kostnadseffektivt og tidsbesparende1. En slik klasse med mulig ny indikasjon og nytte ved covid-19 infeksjon er statiner.

Det finnes tidligere forskning som støtter bruken av statiner hos pasienter med viral eller bakteriell pneumoni, og som tyder på at disse medikamentene kan ha gunstige immunmodulerende, antiinflammatoriske og antikoagulerende effekter2. Kinesiske kohortstudier gir oss interessante ferske data om mulige effekter ved covid-193.

I en retrospektiv4 studie av 13.981 covid-19 pasienter var det 1219 som brukte statiner. De hadde signifikant lavere 28-dagers mortalitet sammenlignet med ikke-statin brukere som etter justering for forskjeller mellom gruppene var 5.2 prosent vs 9.4 prosent (Hazard ratio 0.58). Forskerne fant også at pasienter i statingruppen hadde lavere CRP og IL-6 (interleukin-6) både ved innleggelsen og ved utskrivelsen fra sykehuset. En annen retrospektiv studie5 viste en signifikant sammenheng mellom statinbruk og fravær av symptomer (OR 2.91, 95% KI 1.27-6.71). Svakheten er at begge disse studiene var retrospektive, og det behøves randomiserte, kontrollerte studier. Andre studier har vist at statiner gir færre tromboemboliske komplikasjoner6, samt at statinene har en kardioprotektiv effekt.

I en korrespondanseartikkel om statiners mulige effekt ved covid-19 infeksjon3 fremhever forfatterne at kostnadene med disse medikamentene er relativt lave, at de har en utmerket sikkerhetsprofil også blant eldre pasienter og at de kan være gunstige som følge av sine immunmodulerende, antiinflammatoriske og antikoagulerende effekter. Fase III studier behøves for å avklare om statiner kan være til nytte som adjuvant behandling hos covid-19 pasienter.

Kilder

Referanser

  1. Martin JH, Bowden NA. Drug repurposing in the era of COVID-19: a call for leadership and government investment. Med J Aust. 2020; 212 (e1): 450-452. doi:10.5694/mja2.50603 DOI
  2. Fedson D, Fedson DS. Treating influenza with statins and other immunomodulatory agents. Antivir Res. 2013; 99: 417-435. doi:10.1016/j.antiviral.2013.06.018 DOI
  3. Kunal S, Gupta K, Gupta S. Statins in COVID-19: A new ray of hope published online ahead of print, 2020 Aug 11. Heart Lung. 2020;S0147-9563(20)30312-5. doi:10.1016/j.hrtlng.2020.07.012 DOI
  4. Zhang XJ, Qin JJ, Cheng X et al. In-Hospital Use of Statins Is Associated with a Reduced Risk of Mortality among Individuals with COVID-19. Cell Metab. 2020; (S1550-4131(20)30316-8). doi:10.1016/j.cmet.2020.06.015 DOI
  5. De Spiegeleer ABronselaer A, Teo JT, et al. The effects of ARBs, ACEIs and statins on clinical outcomes of COVID-19 infection among nursing home residents. J Am Med Dir Assoc. 2020 Jun 15; doi:10.1016/j.jamda.2020.06.018 DOI
  6. Poyiadji N, Cormier P, Patel PY, et al. Acute Pulmonary Embolism and COVID-19. Radiology. 2020 May 14; 201955. doi:10.1148/radiol.2020201955 DOI