Nyhetsartikkel

Statinintoleranse

Statiner spiller en sentral rolle både i primær- og sekundærforebyggingen av kardiovaskulær sykdom, men noen pasienter stanser behandlingen på grunn av bivirkninger. Hvor ofte skjer det?

Overholdelse av langvarig statinbehandling er viktig for forebygging av aterosklerotisk kardiovaskulær sykdom. Statiner forbedrer mortalitet og morbiditet både i primær- og sekundærforebyggingen av kardiovaskulær sykdom1. Selv om statiner er blant de mest foreskrevne legemidlene, er manglende overholdelse og seponering av statinbehandling et problem2. Den vanligste årsaken til seponering av statinbehandling er statinassosierte muskelsymptomer3.

Det er uklart hvor høy prevalensen av statinintoleranse er. I randomiserte, kontrollerte studier ligger prevalensen på 5-7 prosent, mens den i kohortstudier synes å forekomme hos opptil 30 prosent av pasientene.

Dette var bakgrunnen for en metaanalyse publisert i European Heart Journal4. Metaanalysen inkluderte 176 studier med mer enn 4 millioner pasienter fulgt i gjennomsnittlig 19 måneder. Den totale prevalensen av statinintoleranse var 9 prosent. Prevalensen var uavhengig av kriteriene som ble brukt for diagnosen. Den var høyere i kohortstudier (17 prosent) sammenlignet med randomiserte kliniske studier (5 prosent). Det var ingen forskjeller knyttet til typen statin. Signifikante risikofaktorer for statinintoleranse var: kvinnelig kjønn, høy statindose, eldre alder (>65 år), hypotyreose, fedme, type 2 diabetes mellitus, kronisk nyresykdom, (ikke nok) trening og alkoholforbruk.

Forfatterne konkluderer at prevalensen av statinintoleranse er lav når man bruker internasjonale definisjoner. Resultatene støtter antakelsen om at forekomsten av statinintoleranse ofte kan overvurderes og fremhever behovet for en nøye vurdering av pasienter med potensielle symptomer relatert til statinintoleranse.

Kilder

Referanser

  1. Stone NJ, Robinson J, Lichtenstein AH, Bairey Merz CN, Blum CB, Eckel RH, et al. 2013 ACC/AHA guideline on the treatment of blood cholesterol to reduce atherosclerotic cardiovascular risk in adults: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. J Am Coll Cardiol 2014;63:2889–2934. DOI: 10.1016/j.jacc.2013.11.002 DOI
  2. Banach M, Stulc T, Dent R, Toth PP. Statin non-adherence and residual cardiovascular risk: There is need for substantial improvement. Int J Cardiol. 2016;225:184-196. doi:10.1016/j.ijcard.2016.09.075 DOI
  3. Toth PP, Patti AM, Giglio RV, et al. Management of Statin Intolerance in 2018: Still More Questions Than Answers. Am J Cardiovasc Drugs. 2018;18(3):157-173. doi:10.1007/s40256-017-0259-7 DOI
  4. Bytyçi I, Penson PE, Mikhailidis DP, et al. Prevalence of statin intolerance: a meta-analysis published online ahead of print, 2022 Feb 16. Eur Heart J. 2022;ehac015. doi:10.1093/eurheartj/ehac015 DOI