Nyhetsartikkel

Statisk luftmadrass vs madrass med varierende lufttrykk i forebyggingen av trykksår

Immobile sykehjemspasienter er i høy risiko for å utvikle trykksår. Hvilken madrass type forebygger trykksår best?

Ulike typer madrass overflater som forebygger trykksår, er tilgjengelige. Det skilles mellom to hovedtyper: høyteknologi overflater (som alternerende lufttrykksmadrass) og lavteknologi overflater (som statisk luftmadrass). Hensikten med den statiske lufttrykksmadrassen er å redusere trykkskadene mot vevet ved å fordele trykket mot huden til en større del av hudoverflaten ved at madrassen tilpasser seg konturene av kroppen. Prinsippet med den alternerende lufttrykksmadrassen er at lufttrykket inne i madrassen skifter fra område til område over tid. Den skiftende lufttrykksreduksjonen tillater vevet å gjenvinne normal lokal sirkulasjon før trykket pånytt økes samtidig som et annet område får minsket trykket.

I denne belgiske studien sammenlignet forskerne bruk av en statisk luftmadrass med en madrass med alternerende lufttrykk1. 308 pasienter ble inkludert i studien. Dette var pasienter som hadde høy risiko for trykksår, som var immobile (sengeliggende eller som kunne sitte i en stol), med alder over 65 år. Deltakerne ble randomisert til å bruke en statisk luftmadrass (n=154) eller madrass med alternerende lufttrykk (n=154).

Resultatene viste en signifikant lavere risiko for trykksår blant de som brukte statisk luftmadrass (8 av 154, 5.2 prosent) versus de som brukte madrass med alternerende lufttrykk (18 av 154, 11.7 prosent). Mediantiden før utvikling av trykksår var dessuten signifikant lengre i gruppen med statisk luftmadrass (10.5 dager) versus kontrollgruppen (5.4 dager). De totale kostnadene til statiske luftmadrasser var lavere enn for madrassene med skiftende lufttrykk.

Konklusjon: En statisk luftmadrass var signifikant mer effektiv og rimeligere enn en madrass med skiftende lufttrykk til å forebygge trykksår i en populasjon av høyrisiko pasienter i et sykehjem.

Kilder

Referanser

  1. Beeckmann D, Serraes B, Anrys C, et al. A multicentre prospective randomised controlled clinical trial comparing the effectiveness and cost of a static air mattress and alternating air pressure mattress to prevent pressure ulcers in nursing home residents. International Journal of Nursing Studies Volume 97, September 2019, Pages 105-113. www.sciencedirect.com