Nyhetsartikkel

Streng glykemisk kontroll og pankreasfunksjon ved nyoppstått diabetes type 1

Bevarer nesten normalisering av glukosenivåer bukspyttkjertelens betacellefunksjon hos ungdom med nyoppdaget type 1 diabetes?

Til tross for fremskritt innen teknologi, fortsetter ungdom med type 1-diabetes å slite med å nå glykemiske mål. I USA er det færre enn 30 prosent som oppnår målet om et HbA1c nivå på mindre enn 7 prosent, og følgelig er de fleste i fare for vaskulære komplikasjoner1. Gjenværende betacellefunksjon i bukspyttkjertelen, målt som stimulert C-peptidsekresjon, er assosiert med redusert risiko for langtidskomplikasjoner2. Forskere leter etter metoder for å bevare betacellefunksjonen ved nydiagnostisert type 1-diabetes.

Nær normalisering av glukosenivåer satt i gang umiddelbart etter diagnose av type 1-diabetes har blitt postulert å kunne bevare betacellefunksjonen til pankreas ved å redusere glukosetoksisitet. Tidligere studier har blitt hemmet av manglende evne til å oppnå stramme glykemiske mål. Nylige fremskritt innen automatiserte insulinleveringssystemer muliggjør forbedret glykemikontroll3-4 og gjør det mulig å teste hypotesen.

Formålet med denne randomiserte, dobbel-blinde studien fra USA publisert i JAMA Network5 var å undersøke om intensiv glukosemonitorering påvirket betacellefunksjonen i pankreas. Deltakerne var 113 barn og ungdommer i alderen 7 til 17 år med nydiagnostisert diabetes type 1. De ble randomisert til bruk av et automatisert insulintilførselsysten eller standardbehandling med bruk av kontinuerlig glukosemonitorering.

Resultatene viste at det var ingen signifikant forskjell i C-peptidnivåer 52 uker etter at diagnosen var stilt, mellom intensivbehandlings- og standardbehandlingsgruppene. Gjennomsnittlig tid i målområdet 3,9 til 10,0 mmol/L, målt med kontinuerlig glukoseovervåking, var ved 52 uker 78 prosent med intensiv behandling, sammenlignet med 64 prosent med standardbehandling.

Forskerne konkluderer at hos ungdommer med nylig diagnostisert type 1-diabetes så ga intensiv diabetesbehandling utmerket glukosekontroll, men det påvirket ikke nedgangen i pankreas C-peptidsekresjon etter 52 uker.

Kilder

Referanser

  1. Foster NC, Beck RW, Miller KM, et al. State of type 1 diabetes management and outcomes from the T1D Exchange in 2016-2018. Diabetes Technol Ther. 2019;21(2):66-72. doi:10.1089/dia.2018.0384 DOI
  2. Steffes MW, Sibley S, Jackson M, Thomas W. Beta-cell function and the development of diabetes-related complications in the diabetes control and complications trial. Diabetes Care. 2003;26(3):832-836. doi:10.2337/diacare.26.3.832 DOI
  3. Forlenza GP, Lal RA. Current status and emerging options for automated insulin delivery systems. Diabetes Technol Ther. 2022;24(5):362-371. doi:10.1089/dia.2021.0514 DOI
  4. Sherr JL, Heinemann L, Fleming GA, et al. Automated insulin delivery: benefits, challenges, and recommendations. a consensus report of the Joint Diabetes Technology Working Group of the European Association for the Study of Diabetes and the American Diabetes Association. Diabetes Care. 2022;45(12):3058-3074. doi:10.2337/dci22-0018 DOI
  5. McVean J, Forlenza GP, Beck RW, et al. Effect of Tight Glycemic Control on Pancreatic Beta Cell Function in Newly Diagnosed Pediatric Type 1 Diabetes: A Randomized Clinical Trial. JAMA. Published online February 24, 2023. doi:10.1001/jama.2023.2063 DOI