Nyhetsartikkel

Stress og kardiovaskulær sykdom

Stress og kosthold er sentrale risikofaktorer for kardiovaskulær sykdom. Likevel inngår de ikke i de mest brukte kalkulatorene til å predikere risiko for kardiovaskulær sykdom.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

I allmennpraksis er et av de mest brukte prediksjonsverktøyene kalkulatorer for kardiovaskulær død (jfr. NORRISK 1 og 2 - 10 års risiko for kardiovaskulær død). Dissse kalkulatorene bruker variabler som blodtrykk, kolesterol, røykehistorie, eventuelt mulig diabetes. Men kalkulatoren utelater to sentrale ingredienser - stress og ernæring. Hvilket kan være en svakhet og klart demonstrert i en svensk stresstudie og amerikanske kostholdsstudier.

Den svenske studien er basert på data fra det Svenske nasjonale pasientregisteret og forskerne har sett på sammenhengen mellom stressrelaterte tilstander og risikoen for kardiovaskulær sykdom1. Data fra individer affisert av posttraumatisk stress, akutte stressreaksjoner, tilpasningsforstyrrelser (adjustment disorder) og andre stressreaksjoner ble sammenlignet med deres ikke-affiserte søsken.

136.637 kvinner og menn ble inkludert i studien. Kontrollgruppene bestod av 171.314 ikke-affiserte søsken og 1.366.370 matchede ikke-eksponerte personer i den generelle befolkningen. Forskerne fant en signifikant økt risiko for kardiovaskulær sykdom i løpet av det første året etter at diagnosen stressrelatert forstyrrelse var stilt. Hazard ratio for kardiovaskulær sykdom uansett type var 1.64, og hazard ratio for hjertesvikt i samme tidsperiode var 6.95. Blant personer under 50 år var risikoen for prematur hjertesykdom i samme tidsperiode 1.49.

I løpet av en 27 år lang oppfølging i den svenske studien var insidensraten for kardiovaskulær sykdom 10.5, 8.4 og 6.9 per 1000 personår for henholdsvis de eksponerte, de ikke-affiserte søsknene og de matchede ikke-eksponerte individene.

Middelhavsdietten er assosiert med en 30 prosent reduksjon i kardiale hendelser, noe som gir en sterkere beskyttelse enn å ta et statin som primær forebygging2-3. De kardiovaskulære kalkulatorene brukes ofte til å avgjøre om en pasient bør foreskrives et statin, men når de så har startet med statin, er det mange som ikke bryr seg om kostholdet4.

Kritikere av dagens kardiovaskulære kalkulatorer påpeker at dersom man skal praktisere kunnskapsbasert medisin, så må data om stress og ernæring inn i kalkulatoren.

Kilder

Referanser

  1. Song H, Fang F, Arnberg FK, et al. Stress related disorders and risk of cardiovascular disease: population based, sibling controlled cohort study. BMJ 2019;365:l1255 . www.bmj.com
  2. Estruch R, Ros E, Salas-Salvado J, et al. Primary prevention of cardiovascular disease with a Mediterranean diet supplemented with extra-virgin olive oil or nuts. N Engl J Med. 2018;378(25):e34. PubMed
  3. Shah B, Newman JD, Woolf K, et al. Anti-inflammatory effects of a vegan diet versus the American Heart Association-recommended diet in coronary artery disease trial. J Am Heart Assoc. 2018;7(23):e011367.
  4. Sugiyama T, Tsugawa Y, Tseng CH, et al. Different time trends of caloric and fat intake between statin users and nonusers among US adults: gluttony in the time of statins? JAMA Intern Med. 2014;174(7):1038-1045. PubMed