Nyhetsartikkel

Styrketrening blant barn og unge

Den amerikanske barnelegeforeningen har publisert en rapport som støtter og oppmuntrer til mer styrketrening blant barn og unge.

Det amerikanske Academy of Pediatrics har publisert en ny rapport som belyser fordeler og sikkerhet med motstands-/styrketrening (resistance training)1. Rapporten understreker at styrketrening bør bli en viktigere del av den totale treningspakken innenfor idrett, fysisk aktivitet i skolen og på fritiden generelt. Det økende antallet ungdommer som deltar i sportsaktiviteter, sammen med helseproblemer som følge av inaktivitet og overvekt, har ført til en økt interesse for styrketrening. Studier viser redusert muskelstyrke blant dagens ungdommer, noe som bør øke motivasjonen for styrketrening både blant idrettsutøvere og andre.

Rapporten lister opp seks nøkkelpunkter for hvorfor styrketrening for unge er så viktig:

1. Positive effekter av bedret styrke blant unge fører til gevinster som bedret helse, fysisk form, rehabilitering etter skader, færre skader og fysiske ferdigheter.

2. Styrketrening er ikke begrenset til å løfte vekter, men inkluderer et vidt spekter av kroppsvekt øvelser som kan startes i ung alder og motvirke den målbare nedgangen i muskelfunksjon blant barn og unge.

3. Vitenskapelige studier viser at barn og unge kan oppnå økt styrke med motstandstrening med lav risiko for skader hvis aktivitetene utføres riktig og med god supervisjon.

4. Økt styrke i barndommen har positive effekter på nervesystemet og gjør at styrken økes uten at det medfører muskelhypertrofi.

5. Det er viktig å inkorporere styrketrening i skolegymnastikken og i treningsprogrammer for unge for å øke muskelstyrken, redusere risikoen for belastningsskader og tenne interessen for denne typen trening.

6. Visse helseproblemer, for eksempel epilepsi, krever at barnet/ungdommen konsulterer lege før oppstart av et program med styrketrening.

Foruten disse punktene viser rapporten at styrketrening bedrer hjerte- og karfunksjonen, beintettheten, lipidprofilen og kroppssammensetningen. Styrketrening forstyrrer ikke veksten og er en trygg aktivitet gitt at barnet instrueres og følges opp av kompetente personer.

Kilder

Referanser

  1. Stricker PR, Faigenbaum AD, McCambridge TM, COUNCIL ON SPORTS MEDICINE AND FITNESS. Resistance Training for Children and Adolescents. Pediatrics 2020; 145. health.gov