Nyhetsartikkel

Subakromial dekompresjonskirurgi for rotator cuff tilstand

Hva er nytten av subakromial dekompresjonskirurgi ved rotator cuff tilstand?

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Kirurgi for rotator cuff tilstand brukes vanligvis etter at non-operative intervensjoner har sviktet. I en Cochrane Review har forskerne sett på tilgjengelig dokumentasjon av nytte og skader ved subakromial dekompresjonskirurgi sammenlignet med placebo hos individer med rotator cuff tilstand1. Pasienter med fullstendig rotator cuff avrivning var ekskluderte.

Utfallsmålene var smerteskåre, skulderfunksjon, livskvalitet, total vurdering av suksess, uheldige effekter og alvorlige komplikasjoner. Oppfølging skjedde etter 1 år.

To randomiserte studier med 506 deltakere sammenlignet atroskopisk subakromial dekompresjon med kun artroskopi (placebo kirurgi). 

Dataene i studien gir ikke støtte for bruken av subakromial dekompresjon i behandlingen av rotator cuff tilstand som manifesterer seg som smertefull skulder impingement. Subakromial dekompresjon gir ikke klinisk viktige fordeler sammenlignet med placebo vedrørende smerte, skulderfunksjon eller helserelatert livskvalitet. Det var få uheldige effekter eller komplikasjoner.

En mulig innvending mot studien er at den kun baserte seg på to studier med bare 506 deltakere.

Kilder

Referanser

  1. Karjalainen TV, Jain NB, Page CM, et al. Subacromial decompression surgery for rotator cuff disease. Cochrane Database Syst Rev. 2019 Jan 17;1:CD005619. doi:10.1002/14651858.CD005619.pub3. DOI