Nyhetsartikkel

Subjektiv velvære og langt liv

Subjektiv velvære er forbundet med redusert mortalitet, men blir disse ekstra årene tilbrakt i god helse og uten kronisk sykdom eller uførhet?

Longitudinelle observasjonsstudier indikerer at økt subjektiv velvære er forbundet med lengre overlevelse, men er disse ekstra årene preget av god helse?

I den aktuelle studien ble opplevd velvære definert som en kombinasjon av å nyte livet og fravær av signifikante depressive symptomer1. Uførhet ble målt i form av nedsatt funksjon til å utføre daglige aktiviteter, og kronisk sykdom var forekomst av en eller flere av seks forhåndsdefinerte sykdommer.

I denne studien av 9761 eldre menn og kvinner fra en engelsk langtidsstudie om aldring ble deltakerne fulgt i maksimum 10 år. Gjennomsnittsalderen ved inklusjon var 64 år. Studien viste at høy opplevelse av velvære ikke bare var forbundet med et lengre liv i alderdommen, men også med en høyere andel av år i god helse uten kronisk sykdom eller uførhet.

Eksempelvis, en 50 år gammel kvinne som rapporterte om høy velvære kunne leve 6 år lengre enn en kvinne i samme alder med lav følelse av velvære. 31 av hennes gjenværende år ville med høy sannsynlighet være uten noen form for uførhet, mot 21 år for kvinnen med nedsatt velværefølelse. En mann 50 år gammel med høy velværefølelse ville forventes å leve 21 år uten kronisk sykdom, sammenlignet med 11 år for en mann med nedsatt velvære. Liknende mønstre ble observert for 60, 70 og 80 år gamle personer.

Konklusjon: Studien tyder på at mennesker som opplever et høyt nivå av subjektiv velvære, lever lengre og friskere liv enn de med lavere opplevd velvære.

Kilder

Referanser

  1. Zaninotto P. Steptoe A. Association Between Subjective Well-being and Living Longer Without Disability or Illness. JAMA Netw Open. 2019;2(7):e196870. doi:10.1001/jamanetworkopen.2019.6870 DOI