Nyhetsartikkel

Sukker versus kunstig søtningsmiddel og mortalitetsrisiko

Er sukkerholdige drikker eller kunstig søtede drikker i et langtidsperspektiv forbundet med økt risiko for død?

Temaside om Korona

Sukkerholdige drikker gir kalorier men svært lite av ernæringsmessig verdi. Andre studier korrelerer sukkerholdige drikker med fedme, type 2-diabetes og hjertesykdom.

Forskere har brukt data fra to store oppfølgingsstudier for å se om det er noen forskjell mellom de som fortrinnsvis bruker drikke tilsatt sukker eller kunstig søtningsmiddel1. Det var the Health Professional's Follow-up study med 37.716 menn (fra 1986 til 2014) og 80.647 kvinner fra the Nurses' Health study (fra 1980 til 2014). Alle deltakerne var uten kronisk sykdom på inklusjonstidspunktet.

Det var totalt 36.436 døde (7.896 av kardiovaskulær sykdom og 12.380 av kreftsykdom) over en observasjonsperiode av 3.415.564 personår. Etter å ha justert for viktige kosholds- og livsstilsfaktorer fant forskerne at inntak av sukkerholdige drikker var forbundet med høyere risiko for total mortalitet, linjært økende med mengden inntatt sukker. Sammenhengen observert for kardiovaskulær mortalitet for de mest ekstreme gruppene var 1.31 (hazard ratio, 95% KI 1.15-1.50) og for kreft 1.16 (95% KI 1.04-1.29).

Kunstige søtningsmidler var assosiert med høyere risiko for total og kardiovaskulær mortalitet kun for de med det høyeste inntaket, men med lav økning i risiko: Hazard ratio 1.04 for total mortalitet (95% KI 1.02-1.12) og 1.13 for kardiovaskulær mortalitet (95% KI 1.02-1.25).

Kunstige søtningsmidler var forbundet med mortalitet i kvinnestudien (Nurses' Health Study), men ikke i studien av menn (Health Professionals Followup Study). Kunstige søtningsmiddel var ikke forbundet med kreftmortalitet i noen av studiene.

Tallene viser ingen betydelige risikoforskjeller mellom de to gruppene, kanskje med unntak av de med det høyeste konsumet. Dessuten var dette epidemiologiske studier basert på selvrapportering, noe som tilsier forsiktighet i tolkningen av resultatene. Høyt inntak av sukkerholdige drikker er i tillegg assosiert med andre livsstilskarakteristika: En mer stillesittende livsstil, økt sannsynlighet for å røyke, høyere forbruk av kjøtt og kalorier og til å spise mindre grønnsaker enn brukere av sukkerfrie produkter. Samlet sett har de mindre sunne kostholdsvaner.

Kilder

Referanser

  1. Vasanti SM, Yanping L, Pan A, et al. Long-Term Consumption of Sugar-Sweetened and Artificially Sweetened Beverages and Risk of Mortality in US Adults. Circulation 2019; 139: 2113–2125 . doi.org