Nyhetsartikkel

Lett løselig sukker og fettlever

Tilsatt og lett løselig sukker er en viktig kilde til såkalt tomme eller unyttige kalorier. Det er også holdepunkt for at slikt sukker kan skade leveren hos overvektige.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Ikke alkoholisk fettleversykdom (NAFLD) har sammenheng med overvekt og fedme, og med diabetes type 2. Det er nå den hyppigste leversykdommen i den vestlige verden, og er forbundet med økt risiko for leversvikt og leverkreft. Også hos barn og unge er forekomsten økende, og NAFLD er nå den hyppigste leversykdommen hos barn og unge i USA.

Den anbefalte behandlingen er sund kost med kalorirestriksjon for å oppnå vektreduksjon. Det finnes ingen effektive medisiner.

Best effekt ved reduksjon av sukker

Det er en hypotese at frie sukkerarter som tilsettes mat og drikke, det vil si monosakkarider (glukose og fruktose) og disakkarider som strøsukker (glukose+fruktose) er viktige årsaker til fettdannelse i leveren. For å teste denne hypotesen er det ved to sykehus i USA gjennomført en randomisert studie på 40 overvektige gutter (BMI 32-33) i aldersgruppen 11-16 år, med histologisk bekreftet fettlever. Den ene gruppen fikk de vanlige kostrådene. Intervensjonsgruppen fikk en diett hvor mindre enn 3% av kaloriinntaket kom fra tilsatt sukker1.

Etter 8 uker var fettinnholdet i leveren redusert fra 25% til 17% i intervensjonsgruppen, men kun 1% reduksjon i kontrollgruppen. ALAT-verdien falt fra 103 til 61 U/L i intervensjonsgruppen, og fra 82-75 U/L i kontrollgruppen.

Behov for flere studier

Forskerne konkluderer at studien støtter hypotesen om at tilsatt sukker er av sentral betydning for fettansamling og betennelse i leveren. Studien er liten og med for kort varighet til å fastslå om tilstanden faktisk kan helbredes ved å unngå tilsatt sukker. I denne studien ble intervensjonsgruppen fulgt nøye og samtlige gjennomførte dietten. Hvor enkelt dette er på lang sikt vet vi ikke. Nye studier er nødvendig for å avklare langtidseffekter. Men de foreløpige resultatene gir støtte til våre nasjonale kostråd om å begrense raskt-virkende karbohydrater.

Kilder

Referanser

  1. Schwimmer JB, Ugalde-Nicalo P, Welsh JA, et al. Effect of a low free sugar diet vs usual diet on non-alcoholic fatty liver disease in adolescent boys. A randomized clinical trial. JAMA 2019; 321: 256-65. PMID: 30667502 PubMed