Nyhetsartikkel

Sunn kost forebygger type 2-diabetes

To store prospektive studier har sett på sammenhengen mellom høyt inntak av fullkornprodukter og høyt inntak av frukt og grønnsaker og risikoen for å utvikle type 2-diabetes.

British Medical Journal publiserte 8. juli resultatene fra to store studier som viser effektene av et sunt kosthold på risikoen for å utvikle type 2-diabetes. I den ene studien så forskerne på effekten av et kosthold med fullkornsmat1 og i den andre studien effekten av inntak av grønnsaker og frukt2.

Budskapet fra studiene er at jo mer fullkornsprodukter, grønnsaker og frukt du spiser, jo lavere er risikoen for å utvikle type 2-diabetes.

Fullkorn

Fullkornsstudien bestod av tre kohortstudier fra USA med tilsammen 158.259 kvinner og 36.525 menn der ingen av deltakerne ved inklusjon i studiene hadde diabetes1. I løpet av en observasjonsperiode på 4.618.796 personår utviklet 18.629 deltakere type 2-diabetes. Deltakerne ble inndelt i fem ulike grupper basert på mengden fullkorn de inntok. Gruppen med høyest fullkorninntak hadde 29 prosent lavere risiko for å utvikle diabetes enn gruppen med lavest fullkorninntak.

Forfatterne konkluderer at høyere totalinntak av fullkorn og ulike fullkornprodukter som frokostblandinger, havregrøt, mørkt brød, brun ris, fibertilskudd og hvetekim var forbundet med en signifikant lavere risiko for å utvikle type 2-diabetes. Funnene gir ytterligere støtte til anbefalingene om å øke forbruket av helkorn som del av et sunt kosthold som forebygger type 2-diabetes.

Grønnsaker og frukt

Den andre studien var en prospektiv case-control studie basert på data fra åtte ulike europeiske land2. Case-gruppen bestod av 9754 deltakerne med nyoppstått type 2-diabetes, mens kontrollgruppen bestod av 13.662 matchede individer. Målet med studien var å undersøke om det var noen sammenheng mellom mengden vitamin C og karotenoider i blodet, biomarkører som indikatorer på inntaket av frukt og grønnsaker, med risikoen for type 2-diabetes.

Resultatene viste at jo høyere nivå av plasma vitamin C, jo lavere var risikoen for å utvikle type 2-diabetes - hazard ratio (HR) 0.82 (95% KI 0.76-0.89). En tilsvarende invers sammenheng fant forskerne for totale karotenoider - HR 0.75 (95% KI 0.68.0.82).

Forfatterne konkluderer at det er en invers sammenheng mellom plasma vitamin C og karotenoider og nyoppstått type 2-diabetes. Disse biomarkørene er objektive indikatorer på frukt- og grønnsakinntak. Resultatene tyder på at en kost med selv beskjedne mengder frukt og grønnsaker kan bidra til å forebygge utvikling av type 2-diabetes.

Oppsummert

Disse to studiene forteller oss at fiber er viktig. Helkornsprodukter reduserer glykemisk indeks.

Tidligere forskning3 har vist at tilskudd av vitamin C, vitamin E og beta-karoten ikke reduserte insidensen av diabetes, mens inntak av helprodukter som innholder disse næringsstoffene, gjør det - som vist også i den nye studien.

Kilder

Referanser

  1. Hu Y, Ding M, Sampson L, et al. Intake of whole grain foods and risk of type 2 diabetes: results from three prospective cohort studies BMJ 2020; 370 :m2206 www.bmj.com
  2. Zheng J-S, Sharp SJ, Imamura F, et al. Association of plasma biomarkers of fruit and vegetable intake with incident type 2 diabetes: EPIC-InterAct case-cohort study in eight European countries BMJ 2020; 370 :m2194 www.bmj.com
  3. Song Y, Cook NR, Albert CM, Van Denburgh M, Manson JE. Effects of vitamins C and E and beta-carotene on the risk of type 2 diabetes in women at high risk of cardiovascular disease: a randomized controlled trial. Am J Clin Nutr. 2009;90(2):429-437. academic.oup.com